Centerpartiet lokalt

Miljöpolitik idag - så har regeringen höjt skatterna

Visste du att Miljöpartiet under sin tid i regeringen höjt skatten på förnybar el, och att minskningen av utsläpp från personbilar avstannade under 2015? Kolla här för att läsa vad mer som har förändrats i miljöpolitiken. 

  • Visste du att utsläppen av växthusgaser bara minskade med en procent under 2015, jämfört med året innan? Under alliansregeringens tid minskade utsläppen i genomsnitt fem procent per år, jämfört med nu.
  • Visste du att ny utsläppsstatistik från Naturvårdsverket visar att minskningen av utsläpp från personbilar avstannade 2015? Det till skillnad från åren innan då Alliansen satt i regeringen. Mellan 2008 och 2014 visade utsläppen på en minskande trend. Den trenden tycks nu ha avstannat.
  • Visste du att Miljöpartiet höjt skatten på förnybar el under sin tid i regeringen? Under alliansregeringen tiofaldigades vindkraftsproduktionen och bioenergin ökade till över femtio procent. Och det samtidigt som ekonomin i Sverige växte.
  • Visste du att ett halverat rotavdrag kan slå mot installation av solceller? ROT-avdraget som alliansen införde under regeringstiden, skapade inte bara fler jobb, det kunde också hjälpa till att stimulera installationen av solceller. Den nuvarande regeringen har tyvärr nästan halverat ROT-avdraget.