Annies krav på Miljöpartiets nya språkrör

Nu har Isabella Lövin och Gustav Fridolin valts till språkrör under Miljöpartiets (MP) kongress. 
"Grattis till Isabella Lövin och Gustav Fridolin, som fått kongressens förtroende att leda MP. Jag hoppas faktiskt att ni får en nystart”, skriver Annie Lööf i Aftonbladet med anledning av händelsen.

Annie Lööf skriver i debattartikeln att hennes förhoppning dock inte beror på en plötslig omsorg av Miljöpartiet. Utan på grund av att miljöfrågorna är alldeles för viktiga för att överskuggas av interna stridigheter i MP.

”Klimatförändringarna tar inte paus för att Miljöpartiet måste bråka färdigt. Det gör däremot regeringens klimat- och miljöpolitik. Och det är allvarligt. Mycket mer allvarligt än den kris som Miljöpartiet befinner sig i.”

Det är dags att lägga käbblet åt sidan och fokusera på miljön. Annie lägger därför fram tre krav på de nya språkrören, krav som hon är övertygad om att många väljare instämmer i när Gustav Fridolin och Isabella Lövin nu startar om efter 1,5 tuffa år för Miljöpartiet i regeringen.

  • Se hela landet i miljöpolitiken! Miljöpolitiken kan inte enbart drivas utifrån förutsättningarna i Stockholms innerstad. Då kommer man ha svårt att få med sig hela landet i den gröna omställningen. Centerpartiet har drivit förslag om bland annat fossiloberoende fordonsflotta, miljöbilspremie, fler laddstolpar och skattebefrielser för förnybara bränslen.Det har vi gjort samtidigt som vi har värnat de delar av landet med stora avstånd. Miljöpartiet väljer att enbart använda piskor i miljöpolitiken, med utredning om flygskatt, kilometerskatt, återinförd handelsgödselskatt - och till och med en höjning av skatten på förnybar el.Det är dags för Miljöpartiet att höja blicken bortom tullarna. Lägg fram en politik som gör det möjligt att vara klimatsmart även för alla som bor utanför städerna.
  • Glöm inte företagen i den gröna omställningen! Miljö och tillväxt går hand i hand. Att vi får med oss företagen i den gröna omställningen är direkt avgörande för om vi ska lyckas eller inte.Centerpartiet kombinerar en resultatinriktad miljö- och klimatpolitik med att stärka villkoren för landets företag. Det visar inte minst våra förslag om en riktigt grön skatteväxling, där det blir dyrare att skita ner miljön och billigare att driva företag och skapa jobb.Miljöpartiets gröna skatteväxling har uteblivit, trots alla löften innan valet. I stället blev det betonggrå skattehöjningar, på såväl miljöförstöring som företagande. Det håller inte i längden.
  • Bli bättre förhandlare! Vi i Centerpartiet vet att det kan vara en utmaning att driva på för en bättre klimat- och miljöpolitik, men vi vet också hur man når resultat i förhandlingar. Det har vi bevisat under åtta starka år för miljön och klimatet, då Sverige hyllades av både OECD och Barack Obama som ett föregångsland.MP däremot har knappt fått igenom en enda egen miljövinst i förhandlingarna med Socialdemokraterna. Dessutom har de inte lyckats i förhandlingarna med andra länder. Man lade sig platt för Norges krav på höjd skatt på förnybart, krav som Alliansen lyckades hålla emot.Miljöpartiet måste bli bättre förhandlare, både för sin egen och Sveriges skull. Sveriges anseende som miljöföredöme, som Centerpartiet var med om att bygga upp, hotas annars att raseras.

 Läs hela debattartikeln på  Aftonbladet debatt