Centerpartiet lokalt

Lööf och Källström: Så kan Sverige behålla techbolagen

Utökat investeraravdrag, programmering på schemat och enklare byggregler.
Det är några av förslagen som Annie Lööf och Emil Källström i dag lägger fram - som krävs för att techbolagen inte ska välja bort Sverige.
 
"Sverige behöver startupföretagen mer än de behöver oss", skriver de på Di.se.

Under tisdagen debatteras förutsättningarna för fler snabbväxande företag i riksdagen, en debatt som har initierats av Centerpartiet.

Det handlar om hur vi kan få fler företag som Spotify, som Klarna. Det handlar om hur Sverige kan anpassa sina regelverk till att dra verklig nytta av den nya ekonomins fördelar.

I samband med det skriver Annie Lööf och Emil Källström på Di.se, där de lägger fram fem förslag som regeringen bör anamma. Annars finns risken att techbolagen tvingas välja bort Sverige.

  • Det måste vara lönsamt och attraktivt att investera kapital i företag i tidiga skeden. Vi behöver fler affärsänglar och ett utökat investeraravdrag som gör att fler kan investera eget kapital i växande företag.
  • Vi måste stärka den digitala kunskapen i skolan, både hos lärarna och eleverna. Snabbspår så att programmerare ska kunna komplettera sina kunskaper med pedagogik för att sedan undervisa är nödvändigt. Liksom att programmering blir ett naturligt inslag i skolan.
  • Det behövs en friare hyressättning och enklare byggregler för att vi ska få fler bostäder i hela landet. Därtill måste vi lätta på regler och krav. Som bullerregler och strandskydd. Vi måste förändra överklagandeprocesser så att ärenden inte kan dras i långbänk. Göra det enklare att bygga om sin bostad och hyra ut till andra.
  • Beskattningen av personaloptioner måste förändras. Det måste bli skattemässigt mer gynnsamt att erbjuda anställda en del av företaget. För att Sverige snabbt ska kunna få till en förändring vill vi lära av Storbritanniens modell, höja beloppsgränsen och inkludera fler branscher än vad den utredning som lämnat förslag föreslår.
  • Inför enkla ingångsföretag. Dessa företag ska schablonbeskattas med 25 procent i omsättningsskatt på upp till 250 000 kronor. Vi kan då minimera regelkrånglet och byråkratin, så att fler kan starta företag eller använda delningsekonomins fördelar. En idé och en mobiltelefon ska vara det som krävs för att kunna starta ett företag.

Läs artikeln på Di.se här