Annie Lööf: Fyra sätt att skapa bättre företagsklimat

Hur ska Sverige kunna behålla och få fler snabbväxande företag som Spotify och Klarna? Det debatterades i riksdagen under tisdagen och Annie Lööf var tydlig med startupbolagens betydelse:
- Svensk ekonomi är beroende av tillväxtföretagen som både skapar jobb här och bidrar till tillväxten. 

Det är entreprenören som är den avgörande faktorn för att ett startup överhuvudtaget ska komma till stånd. Men politiken har en viktig uppgift, att skapa förutsättningar för att bolagen ska kunna växa, skapa jobb och vilja stanna kvar i Sverige.

- Politiken får inte lägga krokben för entreprenören. Bara för att vi i Sverige historiskt varit framgångsrika är det ingen garanti för att vi kommer fortsätta vara det, sa Annie Lööf som lyfte faran att entreprenörer lämnar Sverige.

- Entreprenörerna kommer fortsätta vara kreativa. Men det finns inget som säger att de måste göra det med Sverige som bas. Tvärtom.

För att behålla och se fler snabbväxande företag krävs åtgärder och Annie Lööf lyfte fram fyra områden där det särskilt behövs förändring.

  • Gör kapital tillgängligt för företag i uppstartsfasen
  • Stärk den digitala kunskapen i skolan så företagen kan få rätt kompetens
  • Friare hyressättning och enklare byggregler för fler bostäder i hela landet
  • Förändra beskattningen av personaloptioner