Källström och Ådahl: Vi riskerar stå tomhänta när nästa kris kommer

Finanspolitiska rådets årliga rapport innehåller svidande kritik mot flera centrala delar i Magdalena Anderssons ekonomiska politik. 
Fortsätter regeringen på den inslagna vägen riskerar vi stå tomhänta när nästa kris kommer. 
"Utgiftsökningar som ökar arbetslösheten och sjukskrivningarna finansieras med skattehöjningar på jobb och företag. Resultatet blir höga underskott och för låg jobbtillväxt", skriver Emil Källström och Martin Ådahl i Dagens Samhälle.

I går släppte Finanspolitiska rådet sin årliga rapport ”Svensk finanspolitik”. Rapporten är ett grundskott mot den rödgröna regeringens ekonomiska politik. Snart sagt alla områden som utgör basen för Magdalena Anderssons ekonomisk-politiska projekt kritiseras i skarpa ordalag.

Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Emil Källström och partiets chefsekonom Martin Ådahl skriver i dag i Dagens Samhälle om innehållet i rapporten.

"Man slår bland annat fast att regeringens viktigaste vallöfte, att Sverige ska nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, inte kommer uppfyllas. Samma sak gäller för målet att minska sjukfrånvaron. Ett annat centralt mål för den ekonomiska politiken, överskottsmålet, nås inte heller", skriver de.

Finanspolitiska rådet ger Centerpartiet rätt i att det krävs fler enkla jobb för att klara utmaningen att få nyanlända i arbete.

"För att komma tillbaka till överskott är jobben helt avgörande, där frågan om hur vi ska få in hundratusentals nyanlända i arbete måste få ett svar. Här är Finanspolitiska rådet tydliga med att en stor del av svaret ligger i att skapa enkla jobb med lägre ingångslön, precis som Centerpartiet driver i form av förslaget om ingångsjobb", skriver Källström och Ådahl.

Om regeringen fortsätter på den inslagna vägen riskerar vi att stå tomhänta när nästa kris kommer, menar Emil Källström och Martin Ådahl.

"Högkonjunkturen är en chans att åter bygga upp buffertar och öka takten i jobbskapandet. Regeringens politik verkar i motsatt riktning. Utgiftsökningar som ökar arbetslösheten och sjukskrivningarna finansieras med skattehöjningar på jobb och företag. Resultatet blir höga underskott och för låg jobbtillväxt. Det är en farlig väg att gå, där vi riskerar stå tomhänta när nästa kris kommer", skriver de.

Läs hela artikel i Dagens Samhälle här.