Centerpartiet lokalt

C: Fler NO- och tekniklärare för fler framgångsrika företag

Bristen på NO- och tekniklärare är ett bekymmer i Sverige. Det påverkar våra elever, skolan och Sveriges konkurrenskraft framåt, när det saknas kunskap om exempelvis programmering. 
– Vi vill skapa nya karriärvägar för att möta bristen på NO- och tekniklärare, säger Annie Lööf i en intervju i Göteborgs-Posten.

En grundförutsättning för framgångsrika svenska teknikföretag är tillgången på kompetenta NO- och tekniklärare.

– För få skickliga lärare i NO och teknik i skolan leder till dubbelbestraffning. För det första slår det mot skolan och elevernas möjlighet att få en bred och god utbildning. För det andra hotar det Sveriges konkurrenskraft när tillgången till kompetens minskar, säger Ulrika Carlsson, utbildningspolitisk talesperson.

För att kunna påskynda processen med att få fram fler lärare inom NO och teknik behöver vi öka attraktiviteten för yrket. Centerpartiet presenterar tre förslag:

  • Skapa fler tydliga karriärvägar för lärarna. Inrätta en ny tjänst för NO- och tekniklärare där en del av tjänsten är förlagd på skolan och den andra delen i näringslivet eller inom akademin.
  • Inrätta snabbspår till läraryrket för de med andra typer av högskoleutbildning inom NO- och teknik, exempelvis högskoleingenjörer.
  • Inför lärarassistenter för att avlasta befintliga lärare från administration och ge läkarkåren mer tid och resurser åt sitt huvuduppdrag, kunskapsutlärning.