Skärp straffen för brott mot blåljuspersonal

https://youtu.be/BfWgLNOr5eg Centerpartiet vill skärpa straffen för brott mot blåljuspersonal. Därför föreslår vi en ny brottsrubricering för våld mot alarmeringstjänstpersonal och att hindrande av utryckning kriminaliseras.  - Den otrygga miljö som just nu finns i inte minst många förorter runt om i landet måste vi hejda, säger Annie Lööf.

När polis och räddningstjänst utsätts för angrepp vid utryckningar måste samhället säga ifrån. Därför lägger Centerpartiet nu fram två förslag för att göra det enklare och mer effektivt att bestraffa den som angriper blåljuspersonal eller försöker stoppa en utryckning. Det berättar Annie Lööf i dag i en intervju i Ekot.

Det första förslaget går ut på att ge ambulans- och räddningstjänstpersonal samma juridiska skydd mot angrepp som polisen har i dag.

- Poliser, brandmän och ambulanspersonal arbetar i många fall i liknande miljöer och är utsatta för situationer som ibland kan vara livsfarliga. Trots det ser deras skydd i lagen olika ut, säger Annie Lööf.

Idag är hindrande av utryckning reglerat i Trafikförordningen och innebär att om man till exempel blockerar ett utryckningsfordon med sin bil kan man få böter för det.

När det gäller andra sätt att stoppa en utryckning är läget mer oklart. Ambulans- och brandkårsanställda vittnar om att det ofta är osäkert vilken brottsrubricering, om ens någon, man kan använda.

- Den otrygga miljö som just nu finns i inte minst många förorter runt om i landet måste vi hejda. Det är inte acceptabelt att hindra ambulanser från att komma in i vissa områden. Många anställda jobbar under stor press och under stort hot. Man kan inte utföra sitt arbete och därför måste samhället sända en tydlig signal, säger Annie Lööf.

Centerpartiets rättspolitiska talesperson, Johan Hedin, menar att angrepp mot blåljuspersonal är extra allvarligt och i värsta fall riskerar att gå ut över människor i nöd.

- När man attackerar brandmän eller sjukvårdspersonal hindrar man dem från att hjälpa människor i nöd. Det gör den här sortens brott extra allvarliga och det måste också synas i konsekvenserna, säger Johan Hedin.

Lyssna på inslaget i Ekot här.