Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Här är Centerpartiets satsningar på polis och trygghet i hela landet

Här är Centerpartiets satsningar på polis och trygghet i hela landet

Människors trygghet är viktig för Centerpartiet. För att möta folks oro i hela landet har Centerpartiet den senaste tiden kommit med flera förslag på åtgärder.
Bland annat skärpta straff för angrepp mot blåljuspersonal, fler poliser och hårdare straff för hedersbrott.

Enligt en Sifo-undersökning uppger varannan svensk att man känner oro för ett terrorattentat i Sverige samt har lågt förtroende för myndigheternas förmåga att bekämpa terrorismen. Därför föreslog Centerpartiet i vårbudgeten utökade resurser till polisen och inrättandet av en beredskapspolis.

Centerpartiet har också drivit på införandet av en ny brottsrubricering – systematisk stöld. Ett tillkännagivande som justitieutskottet nu beslutat om.

Vidare vill Centerpartiet skärpa straffen för hot och våld mot bland annat ambulanspersonal och brandmän. Vi har nu därför föreslagit en ny brottsrubricering för våld mot blåljuspersonal och att hindrande av utryckning kriminaliseras.

Samtidigt som Centerpartiet står för ett öppet och generöst flyktingmottagande vill vi ha hårdare tag mot terrorism. För att försvåra för de som planerar att begå terrorbrott, där det förebyggande arbetet spelar en viktig roll, krävs det tuffare åtgärder. Och Centerpartiet har fått igenom flera förslag mot terror.

Vi vill också bekämpa alla former av hedersbrott. Centerpartiet anser att hedersmotiv likt hatbrott idag ska ses som en försvårande omständighet. En förändring i svensk lag skulle innebära att samhället genom rättsväsendet skickade en tydlig signal om att hedersbrott behöver tas på största allvar. Om brottsoffren också vet att rättsväsendet dömer hårdare för hedersbrott skulle en sådan straffskärpning förhoppningsvis också leda till att fler våga anmäla det de utsätts för av närstående.