Centerpartiet lokalt

Emil Källström: Vi är beredda att göra upp om överskottsmålet

I dag skriver de ekonomisk-politiska talespersonerna i Alliansen på DN Debatt om överskottsmålet. 
Budskapet är att de fyra allianspartierna är beredda att göra upp med regeringen om att förändra överskottsmålet.

- Alliansen signalerar nu tydligt att vi är beredda att göra upp om ett förändrat överskottsmål. Det är viktigt att vi har ordning och reda i statens finanser och att detta håller över tid, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson i Centerpartiet.

I artikeln argumenterar Emil Källström (C), Ulf Kristersson (M), Erik Ullenhag (L) och Jakob Forssmed (KD) för att behålla överskottsmålet i stället för att ersätta det med ett balansmål, eftersom det senare ökar skuldsättningen varje år det inte efterlevs.

Utformningen av överskottsmålet är man villig att diskutera över blockgränserna.

- Vi sträcker nu ut en hand för en historisk ny uppgörelse för de övergripande spelreglerna för den svenska ekonomiska politiken. Jag hoppas vi kan mötas och sikta på överskott i finanserna och lägre statsskuld. Det vore viktigt för Sverige, säger Emil Källström.

Ett förslag som Alliansen redan nu lägger på bordet är ett skuldtak.

- Att komplettera överskottsmålet med en målnivå för statsskulden vore en viktig åtgärd. Det skulle bidra till att rusta de offentliga finanserna för att klara en allvarlig kris, säger Källström.