Centerpartiet lokalt

"Talar för ett svenskt Nato-medlemskap"

Frågan om ett svenskt medlemskap i Nato är högaktuell. Idag debatteras värdlandsavtalet med Nato i riksdagen.
”Centerpartiet har dragit slutsatsen att säkerhetsläget i kombination med behovet av tydlighet och ärlighet i utrikes- och säkerhetspolitiken talar för ett svenskt Nato-medlemskap”, skriver Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson för Centerpartiet, tillsammans med Liv Signe Navarsete, utrikes- och försvarspolitisk talesperson för Senterpartiet i Norge på SvD Debatt.

Under onsdagen debatteras värdlandsavtalet med Nato i riksdagen. I Norge är Nato-medlemsskapet en tillgång i arbetet för en fredligare värld.

”Samtidigt som Norge prioriterat att lägga resurser på att bygga en organisation för medling och fredsarbete är Nato-medlemskapet viktigt. I kombination med att vara ett land som tydligt står upp för mänskliga rättigheter och demokratiska principer är det kontaktnät som Nato innebär snarare en tillgång än en svaghet för Norge i arbetet för en fredligare värld", skriver Kerstin Lundgren.

”I den svenska debatten har det framförts argument som antyder att Sveriges möjligheter att arbeta för fredlig utveckling skulle försvagas till följd av såväl ett medlemskap som ett värdlandsavtal. Men det är en missvisande bild av vad ett Natomedlemskap innebär.”

Både Sverige och Norge har en lång demokratisk historia där länderna tagit ställning för avspänning, fred och demokrati.

Centerpartiet vill se ett svenskt Nato-medlemskap, ett beslut som fattades på den senaste partistämman.

”Det norska Senterpartiet ser Nato-medlemskapet som en självklar del för den egna säkerheten och för Norges position i utrikespolitiken. Men att Norge är medlemmar är i sig inte ett argument för att Sverige ska ansöka om medlemskap. Däremot är de norska erfarenheterna viktiga för möjligheten att dra slutsatser kring vad närmare relationer med Nato skulle betyda för Sverige.”