Gemensamt alliansförslag: Skärpta straff för våld mot blåljuspersonal

Fler poliser och skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal.
Det är två av de gemensamma förslag som Annie Lööf tillsammans med övriga partiledare i Alliansen presenterade i dag när de besökte Husby.
- Jag är glad över att vi idag kan presentera gemensamma förslag för hur vi kan öka tryggheten i hela landet, säger Annie Lööf.

I dag besökte Annie Lööf Stockholmsförorten Husby tillsammans med Anna Kinberg Batra, Jan Björklund och Ebba Busch Thor. Det är det första gemensamma besöket som de fyra alliansledarna gör tillsammans. På plats presenterade partiledarna fyra skarpa alliansförslag som syftar till att öka tryggheten i hela landet och i Sveriges utanförskapsområden.

- Jag är glad över att vi idag kan presentera gemensamma förslag för hur vi kan öka tryggheten i hela landet. För såväl medborgare som de som arbetar inom polis, räddningstjänst och sjukvård, säger Annie Lööf.

Ett av förslagen handlar om att skärpa straffen för attacker mot blåljuspersonal. En fråga som Centerpartiet är mycket engagerad i sedan tidigare.

- Det våld vi ser mot polis och annan blåljuspersonal runt om i landet är helt oacceptabelt. Centerpartiet har tidigare varit ute kring att vi vill öka tryggheten för all blåljuspersonal och det  är glädjande att hela Alliansen idag kan visa att vi står bakom detta, säger Annie Lööf.

Alliansen vill också se ett nytt införande av brott - våld mot alarmeringstjänstpersonal. Förslaget innebär att fler yrkesgrupper, exempelvis inom räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården, skulle få ett starkare rättsligt skydd mot angrepp.

- Idag skiljer sig det juridiska skyddet åt mellan polis och exempelvis ambulanspersonal, trots att de verkar i samma miljöer och trots att de utför ett minst lika viktigt uppdrag. Vi vill ge dessa grupper ett likvärdigt skydd genom detta nya brott, säger Annie Lööf.

För att stärka tryggheten i hela landet och framförallt i Sveriges utanförskapsområden föreslår Alliansen:

  • Fler poliser och bättre möjligheter för polisen att bekämpa brott Utöka polisen med minst 2 000 fram till år 2020. Rikta satsningen på de områden där brottsligheten är särskilt allvarlig och där otryggheten är som störst.
  • Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal Gör våld mot tjänsteman till ett eget brott där straffet är minst sex månaders fängelse. Ge fler yrkesgrupper, exempelvis inom räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården, starkare rättsliga skydd mot angrepp. Alliansen vill också införa ett nytt brott – våld mot alarmeringstjänstpersonal.
  • Bättre möjligheter för polisen att fokusera på brottsbekämpning Avsätt minst 100 miljoner kronor per år från och med 2017 till en satsning på fler civilanställda hos Polismyndigheten. Utred också om beredskapspolisen bör återinförs för att förstärka den ordinarie polisverksamheten vid särskilda behov.
  • Skärpta straff för angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner och hindrande av utryckning Inför en straffskärpning där brott så som stenkastning mot polisen och andra angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner leder till skärpta straff. Kriminalisera också hindrandet av utryckning.