Fredrick Federley om Brexit: Vi är starkare tillsammans

Folkomröstningen om det brittiska EU-medlemskapet stundar.
I en debattartikel på Aftonbladet Debatt vänder sig Fredrick Federley till alla utlandssvenskar bosatta i Storbritannien.
”Det är ni som främst vet om den styrka det innebär för EU att ha Storbritannien som medlem”, skriver han.

Ungefär 90 000 svenskar, bosatta i Storbritannien, har valt landet som sitt första hem framför Sverige.

”Det är ni som främst vet om den styrka det innebär för EU att ha Storbritannien som medlem men det är också ni som främst kan visa för era brittiska kollegor, vänner och familjemedlemmar att vi är starkare tillsammans.”

Valet om Storbritannien ska vara kvar i EU eller inte är helt upp till hur det brittiska folket väljer att rösta, men det finns flera skäl att uppmärksamma de effekter som ett brittiskt utträde skulle få.
”Ett brittiskt utträde vore en ekonomisk katastrof. Enligt det brittiska finansdepartementet skulle kostnaden för det genomsnittliga brittiska hushållet bli uppemot 50 000 kronor om Storbritannien skulle lämna. Såväl det brittiska finansdepartementet som brittiska företag har vittnat om negativa konsekvenser för den brittiska ekonomin vid ett utträde.”

Även för Sverige riskerar de ekonomiska effekterna att bli kännbara. Storbritannien är Sveriges fjärde största exportmarknad och de försämrade handelsmöjligheterna ett brittiskt utträde riskerar att slå hårt mot den svenska ekonomin och jobben.

”Förutom att vara en god handelspartner är Storbritannien också en allierad i arbetet med att stoppa klimatförändringarna. Det vore ytterst olyckligt om den tydliga röst Storbritannien är för att ställa om energisystemen och skapa ett mer hållbart samhälle försvann från förhandlingsborden i EU.”

Den brittiska rösten är också helt avgörande i arbetet med att hantera säkerhetshoten från terrorism och internationell brottslighet. Via EU-samarbetet finns stora möjligheter att gemensamt samarbeta för att kartlägga och bekämpa de terrorceller som verkar gränsöverskridande i Europa.

”Ett Storbritannien som lämnar EU innebär inte att terroristerna lämnar Europa. Det är avgörande för vår gemensamma säkerhet att fortsatt ha ett starkt samarbete på de här områdena.”