Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Annie Lööf i partiledardebatt: Anstår inte en statsminister att uttrycka sig så

Annie Lööf i partiledardebatt: Anstår inte en statsminister att uttrycka sig så

I SVT-programmet Agenda var det i kväll partiledardebatt.
Första delen av debatten hade inriktning på jobb, integration och invandring.
Medan den andra delen fokuserade på klimat, bostäder och skolan. Annie Lööf var i debatten tydlig med att konflikten i svensk politik går kring hur vi ska få jobben att växa fram.

Först ut i debatten var den senaste tidens händelser med attacker på så kallad blåljuspersonal – polis, brandkår och ambulans. Annie Lööf påtalade att rättstaten måste vara trygg och säker i hela landet. Hon uppmanade också statsministern att lägga fram förslag som motverkar attacker mot blåljuspersonalen.

– Lägg fram förslag om nolltolerans, du har stöd i riksdagen, sa Annie Lööf i en replik med statsminister Stefan Löfven. Det behövs en regering som är handlingskraftig – mindre snack och mer verkstad.

När debatten övergick i att handla om invandringen var Annie Lööf tydlig med att alla länder i EU måste vara med och ta ansvar genom att ta emot flyktingar. De länder som vägrar att ta sin del ska bötfällas för detta.

Lööf uttryckte också sin besvikelse över regeringen gällande lagliga vägar in i EU: – Jag är djupt besviken på den här regeringen. I den gemensamma migrationsöverenskommelse kom vi överens om att det ska bli fler lagliga vägar in i EU, men efter sen har det inte hänt någonting. Stefan Löfven sitter på sina händer och gör ingenting.

Debatten om jobben visade att det är där som den stora konflikten inom svensk politik går. Vänsterregeringen har höjt skatterna för företagen med 28 miljarder kronor, man har försämrat i RUT- och ROT-avdragen och på flera andra sätt försvårat förutsättningarna för landets företag.
Debatten kring förslaget om lägre ingångslöner sammanfattade Annie Lööf:
– En lön och ett jobb är mycket bättre än bidrag.

Klimatdebatten kom till stor del att begränsas till Vattenfalls planerade försäljning av kolkraftverken i Tyskland. I en replikväxling med Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt konstaterade Annie Lööf: – Det är enkelt att vara populist, men svårare att ta ansvar. Jonas Sjöstedt är det ena, men tar inte det andra.

Näst sista ämnet för dagen var bostäder. Annie Lööf konstaterade att de regelförändringar som Alliansregeringen gjorde nu börjar ge resultat, men att de borde ha gjorts tidigare. Nu byggs det tusentals bostäder, men samtidigt behöver mer göras. Tyvärr gör regeringen i stället en hel del som motverkar en positiv utveckling, och återlanseringen av byggsubventioneringarna gav hon inte mycket för:

– Byggsubventioner har testats förr. Göran Persson kasserade förslaget för att det inte byggdes fler bostäder. Man tar miljarder från snickare och barnfamiljer på landsbygden och ger till byggherrar i Stockholm.

När debatten var framme vid sista ämnet för dagen – lärarbristen – gled statsministern snabbt över i en kritik mot friskolor och vinstuttag. Annie Lööf var inte sen att replikera på statsministern:
– Stefan Löfven säger att barn blir en handelsvara. Det anstår inte en statsminister att uttrycka sig så! – 300 000 barn går i en friskola. Vad det här kokar ner i är om vi ska ha valfrihet eller inte. Det är inte någon riktig valfrihet om man bara har ett alternativ att välja mellan, påpekade Lööf.