Centerpartiet lokalt

Höghastighetståg kräver en ansvarsfull ekonomi

Trafikverket redovisade idag nya prognoser om kostnaderna för höghastighetstågen.
Prislappen landade på 230 miljarder kronor.
Det är 26 miljarder kronor lägre än det som presenterades före jul men fortfarande 80 miljarder högre än ursprunglig beräkning, säger Anders Åkesson (C).

Sverige är i behov av tågsatsningar. Där är höghastighetstågen en del av det men då behöver det ske till rimliga kostnader. Trafikverkets beräkningar är fortsatt höga.

- Höghastighetstågen får inte bli ”gökungen” som snaskar i sig allt utrymme för drift och underhåll eller utbyggnad i väg och järnväg utanför de tre storstadsområdena, säger Anders Åkesson, Centerpartiets talesperson för transportinfrastruktur.

- Det som är intressant nu är att veta vad regeringens plan B är. Jag vill veta hur regeringen tänker göra utifrån givna siffror. Vi behöver en infrastruktursatsning som är byggt på en ansvarsfull ekonomi och som inte äventyrar andra viktiga regionala satsningar eller brådskande underhåll. Givet ansvarsfull finansiering är det nu upp till infrastrukturminister Anna Johansson att ta fram detta underlag, säger Anders Åkesson.

– Andra angelägna frågor för regeringen att hantera är om man tänker gå vidare med höghastighetstågen och i så fall hur tänkte man klara finansieringen? Kommer man att plocka upp projekt ur den plan, med alternativt kapacitetshöjande projekt, som Trafikverket presenterade den 23 maj? avslutar Anders Åkesson.