Centerpartiet lokalt

Driv på i EU för gemensam flyktingpolitik

När EU behöver en ny gemensam migrationspolitik står regeringen passiv. Istället behöver Sverige driva på och visa ledarskap, så att andra kan följa efter. Det skriver Annie Lööf och Fredrick Federley i Svenska Dagbladet.

Under våren kommer EU att utforma nya grunder för en gemensam migrationspolitik. Det är bra. Det är uppenbart att den nuvarande Dublinförordningen har spelat ut sin roll.

Det viktigaste är att försöka lösa de konflikter som tvingar människor på flykt, men de akuta följdverkningarna måste också hanteras. Regeringen har agerat reaktivt, bara väntat in och accepterat lösningar från andra håll. Inför nästa möte med EU:s migrationsministrar i början av juni behöver regeringen visa ledarskap i EU. Annars kommer en gemensam lösning bli sämre och svagare.

Centerpartiet vill se flera åtgärder för att på allvar möta EU:s utmaningar. När regeringen visar passivitet i EU-processen vill vi att Sverige ska peka ut en riktning för Europas framtida migrationspolitik.

  • Permanent omfördelningssystem med böter för medlemsstater. Vi vill att flyktingar ska registreras som asylsökande i EU som helhet. Omfördelningssystemet ska vara permanent och länder som vägrar ta emot sin andel inom systemet ska betala böter, som går till de länder som tar emot flyktingar.
  • Tydligare harmonisering av asylregler och mottagandevillkor, samt gemensamma insatser för återvändande. I dag beror ens möjlighet att få asyl inte bara på flyktingens faktiska skyddsbehov, utan också på vilket land som prövar ens asylansökan. En sådan ordning är i längden ohållbar. Detsamma gäller behandlingen av människor som fått avslag på sin asylansökan. Av de asylsökande i EU får ungefär hälften avslag på sin ansökan eftersom asylskäl saknas. Det innebär att dessa människor ska återvända hem, helst frivilligt, annars på annat sätt. Idag sker inte detta i tillräckligt hög utsträckning. Förtroendet för asylsystemet riskerar därmed att undergrävas.
  • Fler lagliga vägar in i EU. Bristen på lagliga vägar gör att människor riskerar sina liv på Medelhavet. Vi måste skapa fler lagliga vägar, både för skyddsbehövande och för andra. Vi vill att anhöriga ska kunna få humanitära visum för att minska tiden som familjer hålls splittrade. Det är raka motsatsen till regeringen som nu väljer att istället göra det svårare för familjer att återförenas. Det är också viktigt att hålla möjligheten öppen för människor att komma till Europa för att arbeta eller studera.

Samtidigt måste kontrollerna vid EU:s yttre gräns stärkas, inte minst för att rädda liv. Det får dock inte ske på bekostnad av asylrätten. Mänskliga rättigheter måste respekteras, varje dag, i varje enskilt människoöde.

Med dessa förslag tar vi viktiga steg för att gemensamt ta oss an de stora utmaningar som följer i spåren av att så många människor befinner sig på flykt. Nu måste regeringen sluta att släpa fötterna efter sig. Sverige kan och bör driva övriga EU-länder framför sig. Regeringens passivitet är skadlig för Sverige, EU och de flyktingar som söker skydd i Europa.

Annie Lööf (C), partiledare Fredrick Federley (C), EU-parlamentariker