Kristina Yngwe: Därför är världsmiljödagen så viktig

Den 5 juni varje år firas världsmiljödagen. En dag som instiftades efter FN:s miljövårdskonferens 1972. Här berättar Kristina Yngwe om Centerpartiets miljöpolitik, och varför världsmiljödagen är så viktig.

Hej Kristina, hur är läget? 
Hej! Jo tack, det är bara bra. Jag är på väg hem efter en dag i Kronoberg med studiebesök på bland annat biogasanläggning som elva lantbrukare driver tillsammans och känner mig väldigt inspirerad av det viktiga miljö- och klimatarbete som görs av företagare runtomkring i landet.

Hur vill du beskriva Centerpartiets miljöpolitik?
 Jag skulle säga att det finns en del grundläggande värden som vår miljöpolitik står på. Vi tror att tillväxt och miljöarbete går hand i hand, det är genom innovation och ny teknik som vi kan få både mer miljösmarta lösningar och samtidigt skapa nya jobb och skatteintäkter till vår välfärd, inte minst hos små och medelstora företag där nya innovationer oftast skapas. Vi ser också grön skatteväxling som en viktig del i vårt miljöarbete, där kostnaderna för det som är dåligt för miljön ska öka och kostnaderna för jobb och företagande ska minska.

Vilka frågor fokuserar Centerpartiet på när det gäller miljö? 
Jag skulle vilja lyfta två områden. Giftfri vardag var ett prioriterat område i regeringsställning, där vi bland annat stämde och fick rätt mot EU-kommissionen för deras långsamma arbete med hormonstörande ämnen. Detta område fortsätter vi jobba med, bland annat med fokus på ett hållbart badrumsskåp.

Hållbart badrumsskåp, som i att det inte ska gå sönder? 
Haha, nja det rör väl mer innehållet än själva konstruktionen. Vi tänker ju mycket på vad vi äter och hur det påverkar oss och vår miljö, men hur produkter som tvål, schampo och smink påverkar oss och vårt vatten tänker vi inte lika mycket på. Vi vill till exempel att EU:s kosmetikaförordning breddas så att vissa kosmetiska produkter som idag ligger i gråzonen verkligen följs upp ordentligt. Sen vill vi också tydliggöra vad som gäller för att få klassa en produkt som ”ekologisk” eller ”naturlig”. En produkt kan i stort sett innehålla 0,1 % ekologisk rapsolja och få marknadsföras som ”ekologiskt” och det är ju att lura konsumenten. Dessutom måste tillsynen för mensskydd skärpas för att säkerställa att dessa inte innehåller några gifter. Det är bättre tillsyn på plåster än tamponger – helt vansinnigt!

Vilket är det andra området? 
Det andra området är levande hav och vattendrag. Förekomsten av mikroskräp i form av exempelvis mikroplaster från skönhetsprodukter, söndersmulade nikotinrester och finfördelade plastpåsar i våra vatten är väldigt oroande. Nyligen visade forskare att fiskyngel hellre äter mikroskräp än plankton, vilket så klart är förödande för Vi vill fasa ut mikroplaster, att tobaksprodukter ska omfattas av nedskräpning, samt införa en miljöavgift på plastpåsar för att minska mängden plast. Dessutom ser vi hur det fortfarande är problem med övergödning av Östersjön, och därför har vi i Centerpartiet föreslagit en fördubbling av det sk LOVA-bidraget som går till lokala vattenvårdsprojekt för minskad belastning på Östersjön. Men vi måste också satsa på nya marina affärsmodeller som minskar de växtnäringsämnen som redan finns i Östersjön och som sluter kretsloppet mellan land och hav, som exempelvis marin biogas eller användning av musslor som foder i kycklinguppfödningen.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna har snart suttit två år vid makten. Vad tycker du om deras arbete så här långt? 
Jag måste säga att jag är besviken. Framförallt Miljöpartiet har ju haft en hög svansföring i opposition men i regeringsställning har det ju inte blivit så många konkreta resultat. Mycket miljöarbete är sådant som Centerpartiet sjösatte i Alliansregeringen och som vi nu ser frukterna av, inte minst tack vare de viktiga propositioner som Alliansregeringen lade fram till riksdagen som exempelvis ”Giftfri vardag” från 2009 som satte fart på kemikaliearbetet samt klimat- och energipropositionen från 2009 som lett till en markant ökning av förnybar energi och en minskning av våra klimatutsläpp. Miljöpartiet slår sig till exempel för bröstet för att Miljömålsberedningen fattat beslut om att Sverige ska vara klimatneutralt senast 2045, men det är ju en process som regeringen inte alls varit involverad i utan som riksdagspartiernas företrädare i Miljömålsberedningen rott i hamn.

Vad gör du själv för att bidra till en mer hållbar värld? 
Förutom att jag har hållbarhetsfokus i mitt riksdagsarbete så försöker jag leva som jag lär. Jag veckopendlar från Ystad med tåg, vilket kanske inte alltid känns så roligt när klockan ringer 03.30 på tisdagarna. Jag håller också på att rensa ut mitt badrumsskåp för att ersätta exempelvis smink och schampo med produkter som har hållbarhetstänk. När det gäller mat så kallar jag mig lite skämtsamt för ”svegan”.

Svegan? 
Ja, det innebär att om det inte finns svenskt kött eller andra animaliska produkter så väljer jag vegetabiliska produkter istället. Det är så stor skillnad mellan svenska och utländska animalieprodukter inte minst när det gäller antibiotikaanvändning så jag inte vill medverka till ökad antibiotikaresistens. Sen har jag turen att driva lantbruk med mycket grönsaksodling så under sommaren är vi självförsörjande på grönsaker och äter mycket efter säsong.

Slutligen, den 5 juni firar vi världsmiljödagen - varför är denna dag viktig? 
Vi måste alla hjälpas åt att ta ett ansvar för en mer hållbar värld, oavsett om det är som politiker eller enskild konsument. Därför är det bra med en dag som sätter fokus på miljöfrågan, även om alla dagar om året bör vara miljödagar när det gäller hur vi agerar!