Dags att återuppta översynen av Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen sköter inte sitt uppdrag, ändå har regeringen stoppat översynen av myndigheten.
Dags för Ylva Johansson att ta upp tråden igen.
Det skriver Annika Qarlsson och Solveig Zander på SVT Opinion.

Fristående aktörer som kompletterar Arbetsförmedlingen vittnar nu om en glödhet arbetsmarknad. Företag som Lernia, Alpha CE och Academicum förmedlar jobb i en rasande takt.

Men de skulle kunna slussa in ännu fler människor i arbete om de inte bromsades av sin egen uppdragsgivare. De får nämligen inte tag på arbetskraften de behöver, som ligger ”gömd” i Arbetsförmedlingens system. När de arbetssökande skrivs in hos Arbetsförmedlingen blir de samtidigt svåra att hitta för utomstående aktörer.

Problemet är bara ett av många när Arbetsförmedlingen är inblandad. Myndigheten klarar inte av sitt huvudsakliga uppdrag – att förmedla jobb. I stället förmedlas 9 av 10 jobb på andra sätt, genom vänner, arbetskamrater, släkt och andra kontakter.

Alliansen förstod vidden av problemet och tillsatte en bred översyn av Arbetsförmedlingen, som bland annat skulle undersöka möjligheten att konkurrensutsätta vissa delar av myndighetens verksamhet, se över organisationen och vid behov föreslå förändringar för ökad effektivitet. Men den rödgröna regeringen stoppade utredningen och lade sedan ned den helt.

Centerpartiet föreslår att översynen av Arbetsförmedlingen återupptas. Vi vill se en prestationsbaserad jobbfixarpeng, som den arbetssökande tar med sig till den förmedlare som hen väljer, fristående eller inte.

Arbetsförmedlingen ska i stället på sikt sluta helt med förmedling och ägna sig åt andra uppgifter, som till exempel certifiering, kontroll och resultatinriktad styrning av fristående arbetsförmedlaren.

En bra början för att komma tillrätta med de stora brister som Arbetsförmedlingen lider av vore att återuppta översynen som Alliansen tillsatt.

Vår fråga blir därför: Är arbetsmarknadsminister Ylva Johansson beredd att göra det?