Centerpartiet lokalt

Vi tar strid för landsbygdsbiograferna

Frågan om höjd biografmoms är fortsatt aktuell. Mycket talar för att regeringen kan köra över riksdagens vilja under dagens debatt. En höjd biografmoms  skulle slå hårt mot landsbygdsbiograferna. Till SVT säger Per Lodenius (C) att risken finns att det blir mindre kultur runt om i landet, att allt samlas till storstäderna.

- Momshöjningen på biobiljetten är tillsammans med andra kraftiga skattehöjningar som regeringen nu genomför, som till exempel fördubblingen av arbetsgivaravgiften för unga, ett dråpslag för den svenska biografkulturen. Det är en dubbelstöt för många biografer, som redan idag kämpar med små resurser. En dubbelstöt som kan innebära att biografer kan komma att läggas ned, säger Per Lodenius, kulturpolitisk talesperson.

Det var i slutet av majmånad som en majoritet i kulturutskottet föreslog för riksdagen att återställa biografmomsen till sex procent. I samband med segern i utskottet kom ett antal tillkännagivanden från utskottet. Utöver återställandet av biografmomsen till sex procent ville man även utreda alternativa finansieringsformer.

- Det här en viktig fråga för Centerpartiet. En höjd biografmoms drabbar främst biografer på små orter och på landsbygden. På många orter fyller biografen flera funktioner, som samlingssal, skolaula, teaterscen, som förmedlare av opera, konserter och balett, säger Per Lodenius.

- Regeringen behöver sluta prioritera storstäderna. Att ge vuxna stockholmare fri entré på museum för 80 skattemiljoner årligen har en högre prioritet för regeringen en tillgång till kultur för alla åldrar i hela landet. Vi vill att hela Sverige ska leva, säger Per Lodenius.
 
Läs mer om våra tidigare uttalanden.