Centerpartiet lokalt

C i bred uppgörelse om framtidens energipolitik

Fem partier har i dag slutit en långsiktig energiöverenskommelse över blockgränserna. Uppgörelsen innehåller flera framgångar för de frågor Centerpartiet drivit i förhandlingarna.
- En bred överenskommelse över blockgränserna om inriktningen för den framtida energipolitiken är något som vi i Centerpartiet drivit länge. Därför är det mycket glädjande att en sådan nu kommer på plats. Långsiktighet och stabilitet är bra för jobben, miljön och konkurrenskraften, säger Annie Lööf.

I dag har Centerpartiet tillsammans med M, KD, S och MP enats om en bred och långsiktig överenskommelse om inriktningen på energipolitiken.

- En bred överenskommelse över blockgränserna om inriktningen för den framtida energipolitiken är något som vi i Centerpartiet drivit länge. Därför är det mycket glädjande att en sådan nu kommer på plats. Uppgörelsen bygger vidare på Alliansens klimat- och energiöverenskommelse från 2009 och skapar en ram för ett långsiktigt hållbart och stabilt elsystem även efter 2020, säger Annie Lööf.
Överenskommelsen innehåller flera framgångar för de frågor som Centerpartiet drivit i förhandlingarna.

Bland annat förlängs systemet med elcertifikat fram till 2030 och ambitionsnivån höjs med 18 TWh mer förnybar el, vilket är 60 procent mer än dagens mål som sträcker sig till 2020.
Elcertifikaten ger den förnybara elen stabila förutsättningar att växa, utan att statsbudgeten belastas.

- Vi är glada och stolta över att våra prioriteringar nu finns med i den slutliga överenskommelsen. Det handlar om ett förlängt elcertifikatsystem för den förnybara elen till 2030 med en kraftigt höjd ambitionsnivå, en mer rättvis beskattning av vattenkraft och principen om inget statligt stöd till kärnkraft, säger Rickard Nordin, energipolitisk talesperson för Centerpartiet.

Andra viktiga framgångar för Centerpartiet är slopad anslutningsavgift för havsbaserad vindkraft, enighet om att värna och förenkla för den småskaliga vattenkraften samt en översyn av regler för att underlätta nya produkter och tjänster inom energilagring och småskalig elproduktion.
Uppgörelsen innehåller också en framtida inriktning för kärnkraften, bland annat krav på utökat försäkringsansvar.

Dessutom avskaffas effektskatten.
- Slopandet av effektskatten matchas med en sänkning av fastighetsskatten för vattenkraften och en översyn av regler för småskalig elproduktion, säger Rickard Nordin.
 
Här kan du läsa hela Energiöverenskommelsen.