Centerpartiet lokalt

Annie Lööf: Inför sommarjobbsavdrag för ungdomar

Slopad arbetsgivaravgift för alla ungdomar under 18 år.  
Det förslaget presenterar Centerpartiet i dag i en intervju med Expressen.  
– Sommarjobbsavdraget som vi presenterar nu syftar till att fler unga ska få möjlighet att sommarjobba, säger Annie Lööf.

Sommarjobbet är för många ungdomar ett första steg in i arbetslivet. För unga som varken studerar, arbetar eller deltar i åtgärder är erfarenheten av ett sommarjobb extra viktig.

- Kostnaden för arbetsgivare är extra viktig när det gäller ungdomar. Höjningar av minimilöner och därmed kostnaden för arbetsgivaren slår extra hårt för tonåringar. Genom sommarjobbsavdraget blir det möjligt att både behålla och öka antalet unga som sommarjobbar, säger Annie Lööf.

Tack vare högkonjunkturen är antalet sommarjobb nu uppe i samma nivåer som i början av Alliansregeringen. Men trots uppgången är det inte tillräckligt. Mellan 45 000 och 50 000 ungdomar i åldrarna 15-24 varken arbetar, studerar eller deltar i en åtgärd. Då är gruppen av ensamkommande flyktingbarn inte inräknad.

- Idag har vi en grupp ungdomar som står utanför systemet. För att säkerhetsställa att fler unga får in en första fot på arbetsmarknaden föreslår Centerpartiet slopad arbetsgivaravgift för alla under 18 år, säger Annie Lööf. Med sommarjobbsavdraget skulle kostnaden för att anställa ungdomar sänkas med nästan en fjärdedel. Något som skulle möjliggöra för arbetsgivare att utöka sommarjobben och anställa fler. Förslaget beräknas medföra en offentligfinansiell kostnad på 700 miljoner kronor årligen.

- Med vårt förslag skulle fler arbetsgivare få ett intresse av att anställa en ung människa i sitt företag. Kanske ytterligare en person, för de som idag står och väger kring huruvida man ska ta in ytterligare anställda under sommaren, säger Annie Lööf.