Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Låt inte Damberg strypa investeringar till Norrland, Värmland och Dalarna

Låt inte Damberg strypa investeringar till Norrland, Värmland och Dalarna

Imorgon ska riksdagen besluta om hur investeringar från det statliga riskkapitalet ska fördelas. Norrland, Värmland och Dalarna riskerar att förlora miljarder kronor i satsningar med det förslag som näringsminister Mikael Damberg (S) presenterat. 
- Det är obegripligt att regeringen väljer ett alternativ, där regionerna i norr ska betala för storstädernas tillväxt, skriver Helena Lindahl (C) och Peter Helander (C), tillsammans med ett flertal centerpartistiska riksdagsledamöter i Dagens Samhälle.

Regeringens utredning visade nyligen på att ett nytt bolag ska skapas medan två befintliga bolag, Fouriertransform och Inlandsinnovation, ska upphöra. Planerna på att lägga ned Inlandsinnovation ger förödande konsekvenser för berörda områden.

- Inlandsinnovations uppdrag har varit att specifikt investera i växande företag i områden som har svårt att attrahera privat kapital. Syftet är därför att möjliggöra och stimulera tillväxt och innovation i hela landet och inte enbart storstäderna. Tyvärr faller denna viktiga del bort i det förslag som regeringen, med Mikael Damberg i spetsen, har presenterat, säger Helena Lindahl, Centerpartiets talesperson för näringslivspolitik.

Inlandsinnovation skapades 2010 som en riktad satsning i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands- Västernorrlands och Gävleborgs län. Det utvidgades senare till att även omfatta Dalarnas- och Värmlands län.

-Norrland, Värmland och Dalarna  har med hjälp av dessa medel fått stöd för att stärka och ta vara på den tillväxtpotential som finns där. Det har också fungerat som ett komplement till en i princip obefintlig riskkapitalmarknad i de regionerna, säger Peter Helander, Centerpartiets talesperson för regional tillväxt.

Enligt Tillväxtanalys rapport "Riskkapitalmarknaden i Sverige 2013" hamnar redan idag omkring 80 procent av allt riskkapital i de tre storstadsregionerna.

- Det är för oss och Centerpartiet inte acceptabelt att ett av de mest sårbara områdena i landet, i fråga om riskkapital, ska avvara 2000 miljoner kronor i investeringskapital till förmån för de större städerna, säger Helena Lindahl.

- Små och växande företag är Sveriges jobbskapare. Den svenska politiken måste se till att driftiga företagare har möjlighet att få kapital till att växa och anställa oavsett var i landet de verkar, säger Peter Helander.

Frågan till Mikael Damberg kvarstår, ska regionerna i norr få betala för storstädernas tillväxt?
Debatt och beslut sker i riksdagens kammare imorgon. Ni kommer att kunna följa riksdagens webb-sändning här.