Centerpartiet lokalt

Brandmännens riksförbund skriver under #blåljusuppropet

Stenkastning mot brandbilar och ambulanser.  
Det tillhör blåljuspersonalens vardag att attackeras i tjänsten när de rycker ut för att rädda liv.  
"Brandmännens riksförbund har skrivit under #blåljusuppropet från Centerpartiet, där vi kräver hårdare straff för våld och hot mot blåljuspersonal", skriver Annie Lööf och Peter Bergh, ordförande i Brandmännens riksförbund, på SvD Debatt. 

Haninge, maj 2014. En ambulans är på väg i ilfart mot Södersjukhuset i Stockholm. I bilen finns en svårt sjuk patient i behov av akutvård. Plötsligt smäller det till och kupén fylls av glassplitter. Någon har kastat en sten rakt i vindrutan på ambulansen. Händelsen hade kunnat få katastrofala konsekvenser, både för patienten och ambulanssjuksköterskorna. Denna gång klarade de sig och ambulansen fortsatte in till sjukhuset utan ruta.

Jakobsberg, maj 2013. Under en utryckning börjar det plötsligt regna stenar mot Mattias och hans kolleger i brandbilen. En av stenarna far igenom rutan och träffar Mattias i huvudet. Tack vare sin hjälm klarar han sig. Ett stort jack i hjälmen vittnar om hur illa det kunde ha gått. Chauffören blir inte träffad och kan köra därifrån innan fler brandmän träffas av stenarna som viner genom luften.
Efter händelsen publicerar medierna ett öppet brev från Mattias till gärningsmännen. "Jag kommer att hjälpa din mormor om hon får hjärtstillestånd och jag kommer även att hjälpa DIG om du går igenom isen en solig dag i mars. Varför gör du då så här mot mig? Jag har också en familj som vill träffa mig igen, precis som du!", skriver han.

Tyvärr är händelserna inte ovanliga. Det tillhör numera blåljuspersonalens vardag att bli attackerad i tjänsten, mitt i deras viktiga värv, när de rycker ut för att rädda liv. Exemplen ovan handlar om ambulanssjuksköterskor och brandmän som hamnar i skottlinjen, men vittnesmålen kunde lika gärna kommit från poliser, som också allt oftare utsätts för hot och våld. Det kan handla om allt från hotfulla ord till hindrande av utryckning och rent planerat våld.

Centerpartiet föreslår en ny brottsrubricering, våld mot alarmeringstjänstanställda, där brandmän och ambulanssjuksköterskor får samma rättsliga status som poliser. Brottet ska ge samma strafftider som för våld eller hot mot tjänsteman, det vill säga fängelse i högst fyra år, eller vid ringa brott böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom vill Centerpartiet göra det kriminellt att hindra en utryckning, något som i dag regleras i Trafikförordningen och endast ger böter.

Vi som skriver under den här artikeln anser att den här typen av beteende är helt oacceptabelt och måste få kännbara konsekvenser. Brandmännens riksförbund anser att det behövs en straffskärpning och ställer sig bakom Centerpartiets förslag till brottsrubriceringen våld mot alarmeringstjänstanställda och kriminalisering av hindrande av utryckning.

För att stävja våldet mot de vardagshjältar som rycker ut för att rädda liv krävs att vi agerar på flera plan. Det kommer inte att räcka med kännbara straff. Sociala insatser är minst lika viktiga. Ett positivt exempel är Människan bakom uniformen, MBU, ett dialogprojekt där ungdomar i förorterna får lära känna poliser, brandmän och ambulanssjuksköterskor och pröva på deras yrke. Syftet är att vända hatet till nyfikenhet och förståelse. Utvärderingar har visat att det fungerar.

Men samhället måste samtidigt markera i de fall där blåljuspersonal angrips. Brandmännens riksförbund har skrivit under #blåljusuppropet från Centerpartiet, där vi kräver hårdare straff för våld och hot mot blåljuspersonal. Förbundets medlemmar uppmanas här och nu att göra detsamma. Tusentals personer har redan skrivit på #blåljusuppropet – men fler röster behövs. Ju fler vi är som kräver ett stärkt rättsligt skydd för brandmän och ambulanssjuksköterskor, desto större chans är det att regeringen lyssnar och agerar.

Peter Bergh, ordförande i Brandmännens riksförbund Annie Lööf (C), partiledare