Centerpartiet lokalt

Blåljusuppropet uppe i debatt om utsatta områden

Fler poliser och en ny brottsrubricering - våld mot alarmeringstjänstpersonal. Idag debatterades otrygghet i utsatta områden i riksdagens kammare.
- Centerpartiet vill att brandmän och ambulanssjuksköterskor får samma rättsliga status som poliser, säger Johan Hedin, Centerpartiets rättpolitiske talesperson.

Under debatten lyfte Johan Hedin Centerpartiets satsning som lades fram i vårbudgetmotionen. 2,4 miljarder över fyra år för att stärka polisen i både antal och i enskilda satsningar för att höja kompetensen inom olika områden. Han tog också upp partiets skarpa förslag om att kriminalisera hindrandet av en utryckning, och en ny brottsrubricering, våld mot alarmeringstjänstpersonal.

- Centerpartiet vill att brandmän och ambulanssjuksköterskor får samma rättsliga status som poliser. Brottet ska ge samma strafftider som för våld eller hot mot tjänsteman, det vill säga fängelse i högst fyra år, eller vid ringa brott böter eller fängelse i högst sex månader.

I syfte att sprida kunskap om blåljuspersonalens utsatta situation och även samla in erfarenheter har Centerpartiet startat #blåljusuppropet. Där alla kan gå in och ta ställning och bidra till opinionsbildning i frågan. Något som Johan Hedin berättade mer om under debatten.

- För den som är intresserad av det kan man gå in på centerpartiets webbplats för mer information. Tusentals personer har redan skrivit på #blåljusuppropet – men fler röster behövs. Ju fler vi är som kräver ett stärkt rättsligt skydd för brandmän och ambulanssjuksköterskor, desto större chans är det att regeringen lyssnar och agerar.

Johan Hedin passade också på att rikta ett tack till alla brandmän under sitt anförande.
- Jag råkar veta att det just nu sitter ett antal brandmän och tittar på detta just nu. Till dem vill jag rikta ett varmt tack. Dels för att de engagerar sig i dessa viktiga frågor, men framförallt det oerhört viktiga och värdefulla arbete de gör varje dag.