Nu lanseras steg 2 i #blåljusuppropet

Idag debatteras utsatta områden i riksdagens kammare. I samband med det lanserar Centerpartiet steg två i #blåljusuppropet.

Idag finns det områden i Sverige som är så pass utsatta att de boende inte längre känner sig trygga. Blåljuspersonal som larmas till de områdena utsätts för stenkastning, hot och våld. De utsatta områdena debatteras under fredagen i kammaren, och med koppling till detta lyfter Centerpartiet steg två i #blåljusuppropet.

Flera tusen privatpersoner har redan skrivit under. Idag går också Brandmännens Riksförbund ut i en debattartikel tillsammans med Annie Lööf där de ställer sig bakom uppropet.

Centerpartiet föreslår i #blåljusuppropet att en ny brottsrubricering, våld mot alarmeringstjänstpersonal, införs. Med den nya brottsrubriceringen skulle brandmän och ambulanssjuksköterskor får samma rättsliga status som poliser. Brottet ska ge samma strafftider som för våld eller hot mot tjänsteman, det vill säga fängelse i högst fyra år, eller vid ringa brott böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom vill Centerpartiet göra det kriminellt att hindra en utryckning, något som i dag regleras i Trafikförordningen och endast ger böter.