Johanna Jönsson om regeringens skärpta asylregler: Vi ser en annan väg framåt

Den 21 juni röstade riksdagen ja till nya skärpta asylregler.
Centerpartiet ser en annan väg framåt.

I höstas sökte många flyktingar asyl i Sverige. I oktober deltog Centerpartiet därför i en överenskommelse om flyktingpolitiken mellan regeringen och allianspartierna. Därefter har regeringen föreslagit kraftiga åtstramningar av asylpolitiken.

Efter höstens stora flyktingmottagande ingicks en överenskommelse mellan regeringen och allianspartierna som syftade till att förbättra mottagningssystemet. I överenskommelsen fanns flera viktiga åtgärder som Centerpartiet stridit för. Fler lagliga vägar för att söka skydd i Sverige och åtgärder för att nyanlända lättare ska kunna att etablera sig i samhället, däribland breddat RUT-avdrag.

I november presenterade regeringen på egen hand flera långtgående förslag, med id-krav och kraftiga åtstramningar i asylpolitiken som skulle placera Sveriges asylregler på EUs bottennivå. Efter att förslagen varit på remiss ska de nu avgöras i riksdagen.

- Regeringens förslag kommer att splittra familjer och göra det svårare för människor att söka skydd i Sverige, säger Johanna Jönsson, vår integrations- och migrationspolitiska talesperson.

Remissinstanserna, däribland Röda Korset, Advokatsamfundet och flera fackförbund, riktar massiv kritik mot regeringens förslag och pekar på att de kommer att innebära ett stort personligt lidande och försämra integrationen. Det håller Centerpartiet med om, vilket Johanna Jönsson berättar mer ingående om i en debattartikel på SVT Opinion.

- En förälder som varje dag oroar sig för sitt barns säkerhet kommer ha väldigt svårt att fokusera på någonting annat, säger Johanna Jönsson.

Vi i Centerpartiet vill se ett EU-gemensamt system med en jämnare fördelning mellan EU:s medlemsländer. Vi står upp för människors rätt att söka skydd, och kommer fortsätta lägga konkreta förslag för att uppnå detta.

- Vi vill se ett system som håller ihop familjer och som har som mål att inte en enda människa ska behöva sätta sig på en överbelastad gummibåt för att ta sig till säkerhet, säger Johanna Jönsson.