Centerpartiet lokalt

Brexit - Storbritannien lämnar EU

Folkomröstningen är klar. 
Storbritannien valde att lämna EU.
 
- Det är ett mardrömsbesked vi får idag, säger Annie Lööf.

Idag blev det klart att Storbritannien lämnar som medlemsland i EU. Det är i nuläget svårt att överblicka de fulla effekterna av Brexit men Annie Lööf tycker redan nu att britterna valt en osäker väg.

- Det här splittrar Europa och försvagar Storbritannien. För Sveriges del kommer det här även att försvaga vår ställning. Storbritannien är nämligen en viktig allierad  i arbetet kring miljö och klimat, företag och kampen mot terrorism och internationell brottslighet, säger Annie Lööf.
En dag som denna är det extra viktigt att kvarvarande medlemmar i EU lyssnar på den varningssignal som dagens besked är.

- Ska vi förhindra att fler följer Storbritanniens spår och att Europa återigen förfaller i nationalism och splittring måste vi med kraft visa på alla fördelar som finns med ett enat Europa. Historien har visat oss att Europa alltid är starkare tillsammans, säger Annie Lööf.