Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Annie Lööf om Brexit: "Säkerställ Sveriges framtida avtal med Storbritannien"

Annie Lööf om Brexit: "Säkerställ Sveriges framtida avtal med Storbritannien"

Under de närmaste dagarna träffas EU:s ledare i Bryssel där de ska diskutera hur ett brittiskt utträde ska hanteras.  
- Vi bör föra en ansvarsfull linje från svensk sida. Storbritannien är en väldigt viktig handelspartner till oss och måste också vara det i framtiden, säger Annie Lööf i en intervju med Sveriges radio.

Under morgonen intervjuades Annie Lööf av både Sveriges radio och SVT och TV4. Centerpartiet vill att regeringen säkerhetsställer att Sverige även i framtiden har avtal med Storbritannien som gör att länderna också fortsättningsvis kan handla och ha utbyte med varandra.

- Storbritannien är vår fjärde största handelsnation. Ett utträde kan inte hastas fram till förhandlingsbordet, utan Storbritannien behöver komma på fötter. Det är en ohygglig mängd överenskommelser som måste gås igenom. EU måste landa på fötter och då är det viktigt att vara ansvarsfull, säger Annie Lööf.

Annie Lööf hoppas att utträdet kommer igång tidigare än oktober, tidpunkten som den avgående premiärminister David Cameron uttryckt att Storbritannien skulle kunna ansöka om utträde.

- EU kan inte avvakta den interna splittring som nu är i ett parti i Storbritannien. Vi behöver komma igång med förhandlingarna något tidigare. Samtidigt har jag respekt för att David Cameron säger att det nya ledarskapet måste göra den här formella ansökan, men jag önskar att ett skifte sker tidigare så att det här kan påbörjas.

Annie Lööf vill att EU reformeras. Förslaget är att EU gör färre saker, men bättre.
- Att kasta in EU i en omförhandlingsprocess med 27 olika stater är inte ansvarsfullt. Däremot måste vi reformera EU. EU ska göra färre saker men göra dem bättre och detaljstyrningen måste sluta. Här behöver man omstöpa unionen och det kan man göra utan fördragsändringar, säger Annie Lööf.