Centerpartiet lokalt

Ny rapport: Ojämställda pensioner när kvinnor stannar hemma

På initiativ av Centerpartiets Solveig Zander har riksdagens pensionsgrupp valt att fokusera på ojämställda pensioner.
Utifrån detta har en rapport presenterats med en tydlig slutsats: kvinnor får i genomsnitt 26 procent lägre i pension.
- Detta har att göra med att kvinnors löner har halkat efter och det är långt kvar innan lönerna blir jämställda, säger Solveig Zander till Sveriges Radio.

Utan Solveig Zander, Centerpartiets talesperson i socialförsäkringsfrågor och ledamot i pensionsgruppen, hade det inte blivit någon rapport.  Det var hon som väckte förslaget att göra något åt de ojämställda pensionerna. De rapporter som tagits fram visade att skillnaden mellan manliga och kvinnliga pensionärers inkomster, efter att skatter och bidrag räknats med, är i genomsnitt 26 procent.

- Kvinnor får lägre pension för att de arbetar mindre mängd tid under ett arbetsliv. Det beror på att de stannar hemma mer och tar hand om barn, arbetar deltid och är sjukskrivna mer. Ansvaret för hem och barn behöver delas jämnt. Ett sätt för att främja detta är att införa en vabb-bonus, säger Solveig Zander.

Anledningen till kvinnors lägre löner beror till stor del på hur det ser ut på arbetsmarknaden idag. Vi har en tydligt könssegregerad arbetsmarknad där kvinnodominerade sektorer präglas av lägre löner, mer deltid, sämre karriärmöjligheter och lägre status. Centerpartiet driver därför på för att göra det lättare för kvinnor att starta och driva företag.

- Vi föreslår att taket i RUT-avdraget justeras uppåt och att RUT omfattar fler tjänster. Fler kvinnor som driver företag ger fler kvinnor på ledande positioner. Fler företag inom välfärdssektorn ger även fler arbetsgivare att välja mellan och därmed större möjlighet att få upp sin lön. Det i sin tur leder till högre pensioner, säger Solveig Zander.

Rapporten utredde även hur vi får mer jämställda pensioner. När kvinnor jobbar mindre mängd tid får de lägre livsinkomst än män.

- Arbetsmarknadens parter behöver utforma bättre avtal gällande intjänande av tjänstepensionen. Pensionen behöver börja tjänas in direkt då vi börjar arbeta. Så är det inte alltid idag. Börjar vi räkna tjänstepension tidigare får fler kvinnor ut mer pengar eftersom många kvinnor har lönearbetat betydligt mindre under livet än män, säger Solveig Zander.
 
Läs mer:
Rapporten om ojämnställda pensioner