Annie Lööf: 3 förslag för att stoppa terror

När Annie Lööf den 28 juni besökte kommundelen Molenbeek i Bryssel hade hon med sig tre nya förslag för att stoppa terror.
- Vi vill se kriminalisering av samröre med terrororganisationer, säger Annie Lööf till Expressen under sitt besök i kommundelen Molenbeek i Bryssel.

Krafttag krävs för att stoppa terrorism, och många olika åtgärder är nödvändiga. Bland annat behöver socialtjänsten kopplas in tydligare.

– Vi vill utöka det som alliansregeringen initierade 2011 med sociala insatsgrupper, för ungdomar på glid som är på väg att begå brott till att det ska också ska omfatta radikalisering och när man uppvisar oacceptabla värderingar och islamist- eller vänsterextrem terrorism, säger Annie Lööf.

Idag finns sekretsessregler som försvårar samarbete mellan myndigheter vilket gör det svår för exempelvis skola och socialtjänst att byta information. Annie Lööf har förhoppningar om att tillsammans med Alliansen och regeringen se över bestämmelserna.

– I dag finns det sekretessbestämmelser som gör att skola och socialtjänst inte kan ha utbytet som behövs för att bryta den onda spiral när unga människor ofta i smyg börjar intressera sig för islamistisk terror. Där behöver lärare eller andra vuxna i skolan som ser detta ha möjlighet att ta kontakt med socialtjänst och polis för att fånga upp dessa unga som annars riskerar att bli ett hot mot inte bara sig själva utan mot hela samhället.

Centerpartiet vill även kriminalisera samröre med terrororganisationer och förbjuda att offentliga bidrag går till våldsbejakande organisationer.

– Vi har sett exempel den senaste tiden där offentliga medel går till sådana organisationer i Sverige och det måste sluta. Regeringen måste sätta ner foten, säger Annie Lööf till Expressen.
 
Centerpartiets tre förslag: 

  • (NYTT) Förändra regelverket för sociala insatsgrupper. Det skulle möjliggöra skapandet av en ny typ av social insatsgrupp som kan användas för att förhindra att unga människor radikaliseras. Vi vill specifikt utöka den sekretessbrytande regel som gör det möjligt för socialtjänst, skola och polis att bättre samverka och dela information.
  • Kriminalisera samröre med terrororganisationer. Förslaget innebär att en åklagare inte behöver bevisa ett explicit terrorbrott, istället räcker det att bevisa samröre för en fällande dom.
  • Förbjud offentliga medel till organisationer som sprider våldsbejakande budskap. Förbjud att offentliga medel går till organisationer som sprider våldsbejakande och antidemokratiska budskap, eller som verkar för rekrytering eller uppmanar till stöd för, av EU eller FN terrorlistade organisationer. Medel som har betalats ut från till exempel kommuner och gått till verksamheter som i efterhand visar sig till ha spridit våldsbejakande budskap eller uppmanat till stöd för av EU eller FN terrorlistade organisationer bör dessutom krävas tillbaka.