Lööf och Federley på toppmöte i Bryssel om vägen framåt efter Brexit

Annie Lööf och Fredrick Federley var igår på plats i Bryssel för toppmötet med övriga liberala partiledare i Europa.  
Där diskuterades vägen framåt för EU i ljuset av Brexit. 
- Vi lyfte vikten av att vi nu kommer framåt i processen med Brexit men att det samtidigt är viktigt att vi inte agerar förhastat och trycker ut Storbritannien, säger Annie Lööf.

Annie Lööf och Fredrick Federley besökte under gårdagen toppmötet i Bryssel. Annie Lööf talade på det liberala toppmötet med övriga liberala partiledare i EU om vägen framåt i ljuset av Brexit. På plats på mötet fanns bland annat 7 statsministrar, däribland Nederländernas premiärminister Mark Rutte, Belgiens premiärminister Charles Michel och Finlands statsminister Juha Sipilä från finska Centerpartiet. Bland övriga deltagare märktes en handfull kommissionärer, finansministrar och europaparlamentariker.

- Vi lyfte vikten av att vi nu kommer framåt i processen med Brexit men att det samtidigt är viktigt att vi inte agerar förhastat och trycker ut Storbritannien. De är en viktig handelspartner till såväl Sverige som övriga EU och måste vara så även i framtiden, säger Annie Lööf efter mötet.

- Under mötet med mina liberala partiledarkollegor betonade jag också att vi behöver fortsätta arbeta för att stärka ekonomin, motverka arbetslöshet och möta gemensamma utmaningar och få mindre fokus på detaljer och nya frågor på EU:s bord som bättre löses nationellt eller regionalt, fortsätter Annie Lööf.

Fredrick Federley tryckte särskilt på punkten gällande hur viktigt det är att EU kommer på fötter igen efter Storbritanniens önskan att nu kliva ur EU.

- Vi liberaler spelar en väldigt viktig roll i frågan om vilken väg EU ska ta efter Brexit. För att få fart på ekonomin, för att möta gemensamma säkerhetshot och för att hantera flyktingkrisen krävs det att vi får EU på fötter igen, säger Fredrick Federley.

Utöver överläggningar med europeiska kollegor och representanter för EU-kommissionen hann Annie Lööf också med besök på Europaparlamentet och i stadsdelen Molenbeek, ofta utpekat som Europas nav för terrorism. I ett möte med den liberala borgmästaren, Françoise Schepmans, diskuterades såväl bakomliggande orsaker till radikalisering och utanförskap och hur man på bästa sätt kan motverka detta framåt.

- Vi delar samma syn på att en stärkt rättsstat, ett bättre socialt arbete och jobben är nycklarna för att bryta utanförskap och motverka radikalisering. Besöket gav en bra inblick i Molenbeek bakom tidningsrubrikerna och i arbetet som nu görs där för att försöka åtgärda tidigare misslyckanden, säger Annie Lööf.