Det behövs fler än sex regioner

Idag presenterade indelningskommittén sitt förslag för hur den regionala indelningen i Sverige ska se ut framåt.
Centerpartiet har länge arbetat för att flytta makt och inflytande närmare människor, för en regionalisering av Sverige.

- Centerpartiet är positiva till en regionalisering. Det är en förutsättning för decentralisering, att flytta makten närmare människor. Det är därför bra att indelningskommittén nu har presenterat ett konkret underlag som vi kan utgå ifrån, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Förslaget som idag presenteras för regeringen öppnar en möjlighet för olika delar av landet att regionaliseras i sin egen takt. Något som Centerpartiet välkomnar.

- Vi välkomnar att det förslag som presenterats idag möjliggör en regionalisering i olika takt. Centerpartiet kommer inte stå bakom ett förslag som tvingar in någon i en region där de inte vill vara, men vi kommer inte heller hindra dem som vill gå vidare med regionbildning. Centerpartiet vill därför se en lösning med fler än de sex föreslagna regionerna, säger Annie Lööf.

Lika viktigt som att nya storregioner nu bildas där intresset finns är att riksdagen accepterar att andra kan vilja stå utanför sammanslagningen eller vänta med den.

- För oss är underifrånperspektivet helt nödvändigt. Det är viktigt att det finns stöd underifrån för den indelning som i slutändan hamnar på riksdagens bord. Den starka opinion som finns för att behålla exempelvis Halland och Jämtland behöver vi lyssna till. Förändringar kommer att behöva göras i det underlag som idag presenterats, men först vill vi lyssna in remissbehandlingen, slutar Annie Lööf.