Centerpartiet lokalt

Debatt: Regeringen mörkar om kilometerskatten

Regeringens hårt kritiserade kilometerskatt på tunga transporter har gått från dåligt förslag till sämre. 
Vid en hearing presenterades en preliminär siffra på 26 kronor milen nyligen. Det är nästan en dubblering.
En sådan hög kilometerskatt skulle slå hårt mot miljön, näringslivet och den svenska landsbygden, skriver Anders Åkesson, Per Åsling och Kristina Yngwe i Dagens Samhälle.

För Centerpartiet är det alldeles uppenbart att regeringen enbart vill ha in mer pengar till statskassan. Förutom att tanken om en skatt på avstånd är fel i grunden vill vi här peka på fyra grundläggande principiella fel i regeringens förslag:

  • Det föreslås ingen geografisk differentiering mellan stad och land. Det ska bli samma skatteuttag i hela vägnätet. Kilometerskatten, som är en skatt på avstånd, är i praktiken en gigantisk skattechock på allt näringsliv utanför storstadsområdena. Under valrörelsen var Socialdemokraterna tydliga med att landsbygden och basindustrin skulle skonas. Det löftet verkar de ha övergett nu. Landsbygdsutredningen blir därmed en skrivbordsprodukt utan verkan eftersom skatt på avstånd slår ihjäl landsbygdsbaserat näringsliv.
  • Det är ett hårt slag mot förnybart bränsle med bioinblandning. Skogsråvara som idag används för att producera biobränsle är väldigt känsligt för höjda transportkostnader. Med ett skattepåslag på 26 kronor skulle uttransport av skogsråvaran bli väldigt dyrt och i praktiken omöjliggöras. Konsekvensen blir mindre förnybart, inte mer. Det innebär även en politik som går stick i stäv med Miljömålsberedningens förslag eftersom skogsråvara till biobränsle skattas bort.
  • Skatten skapar inte en flytt av transport från väg till järnväg. Mängden godstransporter i samhället är dubbelt så stor för väg som för järnväg. Detta beror dock inte på en ovilja att använda järnväg, utan på att järnvägen oftast inte är ett gångbart alternativ. Anledningen är att 90 procent av allt gods på väg transporteras på avstånd under 30 mil. En kilometerskatt ger därför i första hand ingen överflyttning från väg till järnväg, bara ökade kostnader för vägtransporter.
  • Skatt på all lastbilstrafik, utan differentiering, gee fel incitament. Lösningen är att stoppa utsläppen, inte transporterna. Risken är nu att den gröna omställningen inom sektorn tar paus och går bakåt istället. Istället för lastbilsskatt vill Centerpartiet se morötter, bland annat i form av en miljöbilspremie för lastbilar. Vi vill ha system som både premierar det miljövänliga och avgiftsbelägger dåliga miljöegenskaper i fordonsflottan.

Läs mer:
Debattartikel i Dagens Samhälle