Ny rapport: Så kan 80 000 enkla jobb skapas

Reformer kan skapa uppåt 80 000 enkla jobb till nyanlända.
Det skriver Annie Lööf, Emil Källström och Martin Ådahl på DN Debatt.
”Vi kan visa att det finns potential för upp till 80 000 fler enkla jobb i Sverige och att nyanlända skulle tjäna mer pengar på en lägre ingångslön än att vara fast i bidragsberoende."
 

Alliansen gick till val på, och lyckades till stor del pressa tillbaka klyftan som uppstått i Sverige mellan de som har ett jobb och de som är arbetslösa.

"Trots finanskrisen hade 340 000 fler människor ett jobb 2014 jämfört med 2006. Under dagens högkonjunktur fortsätter sysselsättningsgraden att öka. Men bara i vissa löntagargrupper”, skriver trion på DN Debatt.

Inom några år väntas fyra av fem i arbetslöshet tillhöra vad som kallas för utsatta grupper, till exempel unga, nyanlända och funktionsnedsatta. Enligt regeringens egna beräkningar riskerar uppåt en miljon människor leva i utanförskap inom några år. Samtidigt hävdar regeringen att det går bra för Sverige.

”Att klyftan växer oberoende av den starka konjunkturen visar att det behövs helt andra reformer än vad regeringen föreslår. Sverige är i dag illa rustat för att hantera denna utmaning. Vi har bland EU:s högsta ingångslöner som stänger ute många människor. Vi har också Europas lägsta andel enkla jobb”, skriver Lööf, Källström och Ådahl.

Centerpartiet presenterar därför i dag en rapport genomförd av analysföretaget WSP som låtit undersöka potentialen för fler enkla jobb i Sverige. WSP Analys resultat visar att en marginellt lägre nivå på ingångslöner för lågutbildade nyanlända skulle kunna ge 35 000 fler enkla jobb. Med en större sänkning av nuvarande lägstalöner ökar antalet enkla jobb i Sverige till 80 000.

”Det var tudelningen mellan utsatta grupper och de redan etablerade på arbetsmarknaden som var orsaken till att Centerpartiet tidigare i år riktade en uppmaning till arbetsmarknadens parter att ta sitt ansvar för lönebildningen. Valet för nyanlända står inte mellan en första hög eller låg lön, alternativet är en lite lägre första lön eller ännu lägre bidrag", skriver Annie Lööf, Emil Källström och Martin Ådahl.

Stefan Löfven har beskrivit Centerpartiets uppmaning som ”fattiglöner”. Men de rekommendationer arbetsmarknadsforskare riktar till Sverige visar på motsatsen. Centerpartiet har därför också låtit undersöka hur mycket gruppen nyanlända med högst förgymnasial utbildning tjänar på att kunna tidigarelägga sitt inträde på arbetsmarknaden under en tioårsperiod. Resultaten pekar på stora positiva effekter:

  • Om inträdet tidigareläggs två år och arbetsinkomsterna stiger i dagens takt ökar den sammanlagda arbetsinkomsten för en nyanländ under första tio åren med 40 procent.
  • Ett tidigarelagt inträde på tre år skulle ge nästan 60 procent högre inkomst över samma period.