Centerpartiet lokalt

Per Lodenius: "Höjd biomoms är ett dråpslag mot biokulturen"

Höjd biomoms slår mot landsortsbiograferna.
Idag träffade Per Lodenius Eric Broberg, vd för Walt Disney Norden, och Peter Fornstam, vd för Svenska Bio, för att diskutera biografernas framtid.
 
- Regeringens förslag skulle innebära att flera biografer som är kulturbärare på de mindre orterna och på landsbygden drabbas hårt och kommer att behöva stängas, säger Per Lodenius.

 En majoritet i kulturutskottet har tidigare gett regeringens filmpolitik bakläxa då de beslutade att återställa biografmomsen till sex procent och utreda alternativa finansieringsformer.

- Regeringen vill höja biomomsen från sex procent till tjugofem procent trots att en majoritet i riksdagen sagt nej till det. Momshöjningen på biobiljetter tillsammans med många andra skattehöjningar som regeringen genomför är ett dråpslag mot biografkulturen. Inte minst för biograferna på landsbygden och mindre orter, säger Per Lodenius.

För Centerpartiet är frågan om höjd biografmoms viktig då höjningen skulle slå hårt mot mindre samhällen.

- Vi i centerpartiet har kämpat för att behålla 6 procent moms på biobiljetten. Nu förväntar vi oss att regeringen lyssnar på oss och på riksdagens majoritet, säger Per Lodenius.