Måste vi välja mellan tillväxt och miljö?

Klimathotet är på riktigt. Vi behöver gå från ord till handling.

Centerpartiets mål är att Sverige ska vara helt klimatneutralt inom tjugofem år.

Då måste vi göra mer med mindre resurser. Göra saker smartare. Som att producera diesel av restprodukter från skogen. Att tillverka biogas av gödsel. Eller använda solljus för att rena vatten till världens fattiga.

Med ekonomiska styrmedel gör vi det dyrare att skita ner och samtidigt billigare att skapa jobb och driva företag.

När företagen hittar lösningarna, så kan fler tanka sina bilar med biodrivmedel och välja grönare el till husen.

Då får vi resultat för miljön och ger företagen chansen att växa och anställa fler.
Vi i Centerpartiet ställer inte miljö och ekonomisk tillväxt mot varandra, vi låter dem gå hand i hand.

Läs mer om vår miljöpolitik här