Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Federley : "Efter Syed Latif krävs politisk vilja till förändring”

Federley : "Efter Syed Latif krävs politisk vilja till förändring”

Syed Latif blev uppsagd och utvisad för att han fick jobb via en annons på LinkedIn – trots att han haft fast jobb i 20 månader. 
Nu måste regeringen jobba för att detta inte ska ske igen, menar Fredrick Federley. 
- Det gäller att se till att lagstiftningen blir tydlig så att vi inte får fler fall av den här typen, säger han till Ekot.

Migrationsdomstolen ansåg att Syed Latifs anställning inte var giltig, eftersom jobbet utannonserades på LinkedIn, en sajt med flera hundra miljoner registrerade användare.
Jobbet var enligt domstolen inte synligt för alla andra EU-medborgare, vilket EU:s regler kräver när det gäller tredjelandsmedborgare som söker jobb i EU. Syed Latif blev därför uppsagd och utvisad till Bangladesh.

Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrick Federley reagerade som så många andra på beslutet och kontaktade EU-kommissionen för att bringa klarhet i hur de ser på den svenska tolkningen av EU:s regler.

Kommissionens svar var tydligt: Det är förenligt med reglerna att hitta sitt jobb via LinkedIn.
- Eftersom kommissionären i svaret menar att det är fullt möjligt att som tredjelandsmedborgare kunna hitta ett jobb via Linkedin och sedan få ett jobb inom EU, så är det ju alltså Sverige och svensk domstol som har tolkat detta annorlunda, säger Fredrick Federley i dag till Ekot.

Syed Latif hade därmed inte behövt bli uppsagd och utvisad. För Fredrick Federley är det nu viktigt att från politiskt håll agera för att förebygga liknande fall i framtiden.
- Det gäller att se till att lagstiftningen blir tydlig så att vi inte får fler fall av den här typen. Det är en politisk vilja som ligger bakom att få till en förändring här, säger han till Sveriges Radio.

Syed har nu fått ett nytt jobb i Sverige och väntar på besked från Migrationsverket.

Lyssna på hela inslaget med Fredrick Federley i Ekot