Centerpartiet lokalt

Regeringens kilometerskatt slår hårt mot jobben

Regeringens förslag om att införa en kilometerskatt på 26 kronor per mil riskerar att slå hårt mot jobben. 
"Risken är därmed överhängande att många anställda inom transportberoende näringar - ofta på landsbygden - förlorar sina jobb", skriver Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson på Centerpartiet på Lantbruk.com.

Socialdemokraterna har ställt sig bakom införandet av en kilometerskatt på transporter. Det innebär att de backar upp Miljöpartiets landsbygdsfientliga politik i en av de mest destruktiva åtgärder som går att införa.

LÄS MER: Så mycket kostar kilometerskatten i ditt län

"Sverige är ett land som är riktig på avstånd. Just avstånden har en betydande inverkan på verkligheten för den som driver företag utanför storstäderna. Det gör också att transporter och kostnaderna för dessa är av avgörande betydelse", skriver Anders Åkesson

Tidigare har det talats om en kilometerskatt där kostnaden skulle motsvara omkring 14 kronor per körd mil. När Riksdagens Utredningstjänst tittade vad det skulle innebära för kostnaderna på transporter fann man att rundvirke skulle bli 5,2 procent dyrare att transportera.

Nu ser verkligheten ut att kunna bli ännu värre.
"Regeringens utredare har visat upp ett förslag där man föreslår 26 kronor per körd mil. Det är alltså nästan en fördubbling och då skulle transportkostnaderna öka med nästan 10 procent på själva råvaran. Till det ska så klart läggas ytterligare kostnader när den färdiga produkten ska fraktas vidare", skriver Anders Åkesson.

Slutnotan hamnar hos konsumenten, som antingen får betala dyrare eller köpa en produkt som importerats och sannolikt håller ett lägre pris.
"När varor blir svårare att sälja tenderar det att leda till nedskärningar. Risken är därmed överhängande att många anställda inom transportberoende näringar - ofta på landsbygden - förlorar sina jobb. Därför säger Centerpartiet nej till kilometerskatt. Det är enbart och endast en fiskal åtgärd för att få in mer pengar från landsbygdens basnäringar och från svenska konsumenter", skriver Anders Åkesson.