Centerpartiet lokalt

Qarlsson: "Fallet Syed Latif får inte upprepas, Morgan Johansson"

Nu sätter Centerpartiet press på Morgan Johansson efter Syed Latif-fallet.
I en skriftlig fråga undrar Annika Qarlsson vad ministern tänker göra för att säkerställa att inte fler drabbas av samma öde. 
- Ett sådant fall är ett fall för mycket. Nu måste Morgan Johansson redovisa hur han ska förhindra att det upprepas, säger Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson.

Syed Latif utvisades trots att han haft fast jobb i nästan två år i Sverige – för att han fick jobbet via LinkedIn. Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrick Federley ansåg att det var orimligt och skrev därför till EU-kommissionen och frågade hur EU-reglerna ska tolkas.

Beskedet från EU-kommissionen var tydligt. Det strider inte mot EU:s regler att som tredjelandsmedborgare få jobb i EU via LinkedIn. Tyvärr var Syed redan uppsagd och utvisad.
Nu går Centerpartiet vidare. I en skriftlig fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson kräver Annika Qarlsson svar på hur han tänker agera för att fallet Syed Latif inte ska upprepas.
"En lag som inte ger önskade resultat bör ändras. Om Sverige utvisar hederliga, strävsamma, arbetande personer i onödan så vill jag och Centerpartiet göra någonting åt det. Senast svarade Morgan Johansson att han inte ville göra någonting åt saken. Nu vet vi att EU-reglerna inte kräver detta. Mot den bakgrunden är min fråga till justitie- och migrationsministern: Vad kommer ministern och regeringen göra för att svensk lag inte ska vara mer begränsande än EU kräver?", skriver hon i frågan till ministern.

Annika Qarlsson vill att ministern ska ge konkreta besked, även om det inte är något som hon räknar med. I en intervju med Kvällsposten säger hon att om hon är förvånad om hon får positiva signaler från Morgan Johansson.
- Men vi kommer inte acceptera ännu ett undflyende svar. Morgan Johansson måste berätta hur regeringen avser att skydda hårt arbetande människor från att bli uppsagda och utvisade på sådana märkliga grunder som det var frågan om i detta fall, säger hon.
Läs intervjun med Annika Qarlsson i Kvällsposten