Annie Lööf: "Låt stenkastande ungdomar avtjäna sitt straff hos räddningstjänst eller polis"

Den senaste tiden har ett stort antal bilbränder skett runtom i landet. Bara i Malmö brann det natten mellan den 15:e och 16:e augusti 13 stycken bilar.
Centerpartiet vill se krafttag mot ungdomsbrottsligheten.
- Vi vill se till att de ungdomar som döms för stenkastning mot blåljuspersonal eller för att ha satt bilar i brand ska få avtjäna sin ungdomstjänst hos polis eller räddningstjänst om man är lämplig för det, säger Annie Lööf i en intervju i Expressen.

Förslaget syftar till att unga människor, som idag saknar en grundläggande respekt för samhället, ska kunna återfå den respekt som varje person i Sverige är skyldig att visa. Med den här typen av straff skulle förståelsen för polis och räddningstjänstens arbete och vardag öka. Även respekten för dessa yrkesgruppers viktiga insatser skulle öka.
- Vi måste ta detta på stort allvar. De ligister som bränner bilar och skapar otrygghet i bostadsområden måste stoppas. Vi måste göra mer för att öka tryggheten i många av de områden som nu bokstavligt talat står i brand, säger Annie Lööf.

Varje person som ska placeras för ungdomstjänst inom polis eller räddningstjänst ska genomgå en individuell lämplighetsbedömning. Straffen är inte lämpliga för yrkeskriminella, men däremot för unga människor mellan 15-17 år, där den här typen av insatser kan göra att de väljer att bli laglydiga samhällsmedborgare istället för kriminella.
- Det är även avgörande att polisen får mer resurser så att de har möjlighet att ta sig an de ungdomar som avtjänar sitt straff inom polisen. Detta ska inte läggas som en ytterligare börda på deras axlar utan vara möjligt att genomföra till följd av den resursförstärkning Centerpartiet föreslår,   säger Annie Lööf.

I vårbudgetmotionen för 2016 föreslog Centerpartiet att ytterligare 2,4 miljarder kronor skulle gå till polisen. Det skulle innebära 2000 fler poliser, tidigare utredningsverksamhet och ett lönepåslag för de lokala områdespoliserna. Andra lagda förslag inkluderar bland annat att införa en ny brottsrubricering för våld mot alarmeringstjänstpersonal och att hindrande av utryckning kriminaliseras.

För att komma tillrätta med dessa stora samhällsutmaningar krävs det att vi från samhällets sida arbetar såväl förebyggande som att vi ser över vilken typ av påföljder dessa brott får. Det är viktigt att förhindra den här typen av beteenden, men det är också viktigt att de som begår dessa kriminella handlingar bestraffas, fortsätter Annie Lööf.
 
Våra förslag innebär följande:

  • Inför ungdomstjänst inom räddningstjänst och polis. Unga personer mellan 15-17 år som döms till ungdomstjänst för brott mot alarmeringstjänstpersonal, hindrande av utryckning eller för skadegörelse vid exempelvis bilbränder ska avtjäna sitt straff inom ramen för exempelvis räddningstjänst eller polisens verksamhet.
  • Utveckla det förebyggande arbetet för att förhindra brott mot blåljuspersonalen men även för att förhindra exempelvis bilbränder. Genom att skapa fler förebyggande projekt där polis och räddningstjänst finns närvarande i unga människors liv, kan vi både skapa personliga kontakter och skapa medvetenhet om blåljuspersonalens uppdrag.
  • Skärpning av straffen för unga brottslingar. Mer kännbara straff för de som utför attacker mot alarmeringspersonal. Det är oroande med de signaler som bland annat kommer från enskilda poliser om att de mjuka straffen skapar brist på respekt för rättsväsendet. Detta, i kombination med en ökning av fallen av övergrepp i rättssak, riskerar att leda till att människor inte anmäler brott.
  • Nya brottskategorier för våld mot alarmeringspersonal och förhindring av utryckning.