Fler jobb och ökad trygghet fokus i Annie Lööfs sommartal

Fler enkla jobb, en hederskommission och trygghetsmiljoner för att arbeta mot sexuella kränkningar.  
Det var några av de förslag Annie Lööf presenterade under dagens sommartal.  
- Människors oro förtjänar att tas på allvar. Att de möts av ett tryggt ledarskap och av politiker som tar ansvar och som tar samhällsproblemen på allvar, säger Annie Lööf.

Annie Lööf tog bland annat upp den tudelade arbetsmarknaden där människor utan god utbildning, erfarenhet och språkkunskaper riskerar att permanent stå utanför arbetsmarknaden. För att förhindra detta vill Centerpartiet bland se att det växer fram fler enkla jobb med lägre utbildningskrav.
- Vi vägrar se på när det växer fram en ny underklass i Sverige och det är därför Centerpartiet varit så tydliga med att vår främsta prioritering är att alla jobb behövs, säger Annie Lööf.

LÄS MER: Fler vägar in i jobb – tre konkreta förslag
I samband med talet presenterade Annie Lööf den nya rapporten ”Nu räcker det”. I rapporten fanns en rad åtgärder Centerpartiet vill se för att stärka tryggheten för dem som utsätts för sexuella kränkningar och hedersbrott.
- Vi presenterar idag en rad åtgärder för att öka tryggheten i Sverige. Ingen människa ska behöva utsättas för sexuella kränkningar eller hedersbrott. Idag sänder Centerpartiet därför ett tydligt budskap - nu räcker det, säger Annie Lööf.

Läs mer:
Läs rapporten "Nu räcker det" , 80.2 kB. Här hittar du hela talet Annie Lööf: ”Låt stenkastande ungdomar avtjäna sitt straff hos räddningstjänst eller polis”