Centerpartiet lokalt

Fler vägar in i jobb - tre konkreta förslag

Lägre utbildning och avsaknad av arbetslivserfarenhet, kontra god utbildning och långa CV:n gör arbetsmarknaden tudelad.  ”Ska vi lösa integrationsutmaningen och stoppa tudelningen måste vi förstå att alla jobb behövs och fokusera på att hitta fler vägar in i jobb. Jag presenterar idag tre konkreta förslag som skulle göra verklig skillnad, skriver Annie Lööf på SvD Debatt.

Inom några år förväntas gruppen av extra utsatta, så som unga, nyanlända och långtidsarbetslösa, utgöra närmare 80 procent av de arbetslösa. Att överbygga klyftan mellan de som har ett jobb och de som står utan är en av nutidens stora utmaningar. Något som Annie Lööf lyfter under sitt årliga sommartal idag. Men redan nu presenterar Centerpartiet tre förslag på hur fler jobb kan skapas.

Fler vägar in i jobb - tre konkreta förslag

  • 45 000 nya jobb med slopad arbetsgivaravgift i två år – Inför ett ingångsavdrag, där arbetsgivaravgiften slopas helt de två första åren för unga, långtidsarbetslösa och nyanlända som får sitt första jobb. Detta för de första 16 000 kronorna av månadslönen. På så sätt fokuserar förslaget på de grupper som behöver det mest. Ett ingångsavdra skulle sänka kostnaderna för landets företag och underlätta för utsatta grupper att få sitt första jobb. Förslaget om ingångsavdrag finns i vår budgetmotion och innebär en satsning på 11 miljarder kronor för att få fram fler enkla jobb.
  • Slopad arbetsgivaravgift för unga – Ytterligare ett sätt att minska tudelningen är att göra det lättare för ungdomar att etablera sig tidigare på arbetsmarknaden. En helt slopad arbetsgivaravgift för ungdomar under 18 år skulle göra det billigare för företag att anställa ungdomar på extrajobb, under såväl helger som sommarlov eller andra ledigheter. Det skulle ge ungdomar en första rad i CV:t, nya kontakter och viktig arbetslivserfarenhet. För ett företag skulle det innebära att kostnaden för att anställa en ung människa sjunker med i genomsnitt 5 000 kronor i månaden.
  • Tillsätt en arbetsmarknadskommission – Politiken måste visa ledarskap och underlätta för fler enkla jobb i Sverige. Detta är en fråga där ett brett stöd i riksdagen är fullt möjligt om regeringen visar mod att föreslå konkreta, verkningsfulla reformer. En väg framåt är att tillsätta en arbetsmarknadskommission som får i uppdrag att skyndsamt ta fram reformer för framtidens arbetsmarknad. Det har gjorts förr, då i form av Lindbeckkommissionen, med goda resultat och skulle vara en bra möjlighet att få en bred politisk uppslutning kring dessa direkt avgörande frågor för Sverige.