Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Annie Lööf: "Så vill vi sätta stopp för sexuella övergrepp och hedersbrott"

Annie Lööf: "Så vill vi sätta stopp för sexuella övergrepp och hedersbrott"

Sexuella övergrepp och brott utförda i hederns namn är oacceptabelt och Centerpartiet har föreslagit en rad åtgärder för att minska hedersbrott.
- Det räcker nu, säger Annie Lööf.
 

Under sommarens festivaler har det rapporterats om mängder av kränkningar och sexuella ofredanden. Ungdomar har tvingats uppleva obehag, skräck och tafsande. För att få ett slut på detta måste polisen få möjlighet att jobba ännu hårdare med frågorna. Därför vill Centerpartiet skjuta till 2,4 miljarder till polisens verksamhet. Förslaget skulle innebära:

  • 2 000 fler poliser
  • Förstärkt utredningsverksamhet och ett lönepåslag för lokala områdespoliser.
  • En särskild satsning på 50 miljoner kronor för att motverka sexuella övergrepp på offentliga platser, till fler poliser men även större möjlighet att utreda brott så att förövarna grips och lagförs

Trots flera mord i hederns namn är kunskapen om hedersbrott fortfarande alldeles för låg. Centerpartiet vill ta krafttag i frågan mot hedersbrott och lägger därför också fram förslag här:

  • Inrättar en hederskommission som tar fram fakta, statistik, kartlägger situationen och undersöker vilka insatser som fungerar bäst i kampen mot hedersnormer och brottslighet i hederns namn.
  • En förändring i svensk lag som gör att brott i hederns namn straffas hårdare.

Läs mer  Annie Lööf och Per Åsling i Länstidningen Östersund: "Krafttag mot hedersvåld och sexbrott"