Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Finansminister Magdalena Andersson kallad till skatteutskottet för solskattshaveri

Finansminister Magdalena Andersson kallad till skatteutskottet för solskattshaveri

Regeringen har infört en ny skatt på förnybar energi och skyller på EU. EU-kommissionen hävdar att det inte finns någon EU-lag som kräver det. – Regeringen är skyldig utskottet ett tydligt svar om vad som gäller i solskattsfrågan, meddelar Per Åsling i en intervju med Dagens Industri.

Med anledning av kommissionens tydliga svar i SVT Rapport (23/8) om att regeringen har fel angående solskatten, har Per Åsling,  skattepolitisk talesperson och ordförande i skatteutskottet, begärt att finansminister Magdalena Andersson kommer till utskottet för att besvara på frågor. Detta i samråd med utskottets alliansföreträdare.
– Det finns ett antal frågetecken som ansvarig minister, Magdalena Andersson, behöver besvara. Bland annat vill vi veta om regeringen, i sitt samtal med EU, har utrett frågan om solskatten tillräckligt, säger Per Åsling.

Den var den 1 juli som regeringen införde skatt på förnybar elproduktion från solanläggningar, s.k. solskatt. Trots både intern kritik och externa protester har regeringen beslutat att införa skatten.
– Det är fullständigt ologiskt att regeringen väljer att straffbeskatta en förnybar energi, något som vi faktiskt efterfrågar. Det går emot vårt gemensamma mål om att den svenska elproduktionen ska bli 100 % förnybart till år 2040. Klimatfrågan är vår tids största utmaning och då kan inte regeringen motverka arbetet, säger Per Åsling.

- Centerpartiet vill tvärtom att det ska bli både enklare och billigare att producera sin egen el. I regeringsställning 2006-2014 bidrog vi bland annat till att sänka skatten på arbete för att göra det billigare att anställa. Samtidigt höjde vi miljöskatterna och andra skatter som fordonsskatten miljödifferentierades, för att göra det dyrare att vara miljöbov. Ett exempel på grön skatteväxling som regeringen borde ta efter, säger Per Åsling.