Johan Hedin: "Utveckla blocköverskridande överenskommelsen mot terrorism"

Den blocköverskridande överenskommelsen mot terrorism behöver utvecklas. Det menar Johan Hedin, Centerpartiets rättpolitiske talesperson.  
- När terrorismen förändras måste också vår strategi för att bekämpa den göra det, säger han till Ekot.

Snart ett år har gått sedan den blocköverskridande överenskommelsen mot terrorism. Ett år svart av terrorattentat över Europa, men för att bättre kunna förebygga och förhindra nya dåd måste lärdomar dras av hur terrorbrottsligheten har utvecklats.
- Överenskommelsen är i grunden bra och ger oss fler viktiga verktyg för att bekämpa terrorismen, men på ett par viktiga punkter saknas ännu svar. Dels vad gäller punkten om att inga offentliga medel ska gå till att finansiera spridande av antidemokratiska och våldsbejakande budskap och dels också den viktiga punkten om att tydliggöra ansvaret för preventiva åtgärder. I den senare bör den kunskap som vi kan tillgodogöra oss från sommarens fruktansvärda händelser vävas in, säger Johan Hedin.

Under sommaren har flera terrorattentat drabbat Europa. Tillvägagångssätten är delvis nya och den typ av terrorism, där terrorister agerar ensamma, är den som ökat mest sedan den blocköverskridande överenskommelsen tillkom.
- Ensamagerande terrorister är svåra att hitta eftersom vi är vana vid att leta efter terrorister på ett annat sätt. När terrorismen förändras måste också vår strategi för att bekämpa den göra det. Jag vill därför att vi återupptar samtalen mellan Alliansen och regeringen för att utveckla den överenskommelse som slöts 2015, säger Johan Hedin.

Lyssna på inslaget i Ekot