Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Kristina Yngwe om regeringens miljösatsning: Kreativt sätt att blåsa upp totalsiffran

Kristina Yngwe om regeringens miljösatsning: Kreativt sätt att blåsa upp totalsiffran

Regeringen uppger att man gör en stor satsning på miljöområdet.
Centerpartiets miljöpolitiska talesperson Kristina Yngwe konstaterar att drygt 75 procent av satsningen är planlagd efter valet 2018.
Utsläppsminskningarna har avstannat och att lova satsningar längre fram kommer så klart inte förändra den saken, säger Kristina Yngwe.

Den absoluta merparten av regeringens satsningar, 9,5 miljarder eller 75 procent, är budgeterade för perioden efter valet 2018. Till det ska läggas att en stor andel av summan – 5,9 miljarder – avser järnvägsunderhåll år 2019-2020.

Dessa 5,9 miljarder är inte heller medel som regeringen beslutat ska avsättas utan det anges i regeringens egen promemoria som en ”preliminär bedömning kring behovet av resurser till järnvägsunderhåll”.

Beroende på vad infrastrukturpropositionen innehåller kan denna summa komma att ändras åt olika håll.

- Det är så klart ett oerhört kreativt sätt att blåsa upp totalsiffran i budgeten. Bra och modern miljöpolitik måste givetvis vara smartare än så och utgå från annat än vem som kan höja skatterna mest och göra av med mest pengar, säger Kristina Yngwe.

Under Alliansregeringen minskade utsläppen av växthusgaser i genomsnitt med 5 procent varje år. Det är en utveckling som dagens regering lyckats bryta.

År 2015 var den siffran bara 1 procent och enligt SCB:s senaste statistik ökade utsläppen med 1,9 procent under första kvartalet 2016 jämfört med samma period året innan.

- Satsningar på miljön är alltid välkomna och det är så klart glädjande att även regeringen insett det. Dessvärre fokuserar man för mycket på att få siffrorna i budgeten att se stora ut istället för att hitta åtgärder som ger maximal miljönytta, säger Kristina Yngwe.

- Exempelvis har man satsat på helt kontraproduktiva skattehöjningar på solenergi och förnybara bränslen och genom det blivit helt oförmögna att driva en effektiv politik. Stora bidrag och skattefinansierade program har svårt att kompensera för ett felriggat system som gör att det inte lönar sig att ta rätt miljöbeslut, säger Kristina Yngwe.