Lööf och Hedin: "Sluta ducka Stefan Löfven"

Poliser som säger upp sig på grund av arbetets villkor. Hot om strejk och färre brott som klaras upp.  ”Vi kräver att få svar på hur regeringen kommer att agera”, skriver Annie Lööf och Johan Hedin i Aftonbladet idag.

Statsministern säger uttryckligen att polisen inte befinner sig i kris. Detta trots att larmrapporter från poliser kommer från hela landet.

”Detta är signaler som vi från politiskt håll måste ta på största allvar. Polisen måste fungera, de har en av de allra viktigaste uppgifterna i samhället nämligen att försvara tryggheten”, skriver Annie Lööf och Johan Hedin.

Den krävande omorganisationen och en tung arbetsbelastning har fått svensk polis att gå på knäna. Av den anledningen kommer Centerpartiet därför att begära en aktuell debatt i riksdagen om polisens situation. Något som Annie Lööf och Johan Hedin berättar mer om i debattartikeln:

”Vi kräver att få svar på hur regeringen kommer att agera för att polisens verksamhet ska fungera bättre. Hur den negativa trenden ska kunna vändas. Det yttersta ansvaret för polisen och dess ledning ligger hos regeringen och därför är det både anmärkningsvärt och oroande att regeringen totalt tycks sakna krisinsikt i denna fråga.”

Hittills har det varit i princip helt tomt med förslag från regeringens sida för hur man ska förbättra situationen för landets poliser. Trots budgettider har de ännu inte redovisat en enda extra krona i anslag till polisen. Centerpartiet däremot lagt fram flera skarpa förslag och satsar hela 2,4 miljarder. Vilket bland annat skulle ge 2 000 fler poliser och extra resurser till såväl utredningsverksamhet som lokala områdespoliser.

”När den aktuella debatten i riksdagen äger rum förväntar vi oss att regeringen visar ett större ledarskap. Centerpartiet ger regeringen en chans att visa att de tar den här frågan på allvar. Vi måste få större klarhet i vad regeringen gör, hur allvarligt läget är hos polisen och vad vi kan göra för att förändra till det bättre”, skriver Annie Lööf och Johan Hedin.