Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Annie Lööf om svenskt NATO-medlemskap: "Regeringen behöver tänka om"

Annie Lööf om svenskt NATO-medlemskap: "Regeringen behöver tänka om"

En svensk ansökan om Nato-medlemskap skulle välkomnas av försvarsalliansen.  
Det slog ambassadör Krister Bringéus utredning om Sveriges internationella samarbeten inom försvars- och säkerhetspolitik fast vid idag när den presenterades.

Utredningen visar också att Sverige, likt andra europeiska länder, är beroende av extern hjälp för att kunna hävda sin territoriella suveränitet vid händelse av kris.
- Bringéus utredning slår fast att Sverige befinner sig i ett nytt, försämrat säkerhetsläge. Utredningen avlivar också ett flertal myter om Nato gällande kostnader och bilden av att ett medlemskap skulle vara konfliktskapande. Det är dags för regeringen att ta detta på allvar och ompröva sitt motstånd mot ett svenskt Nato-medlemskap, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Centerpartiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren anser att det är av största vikt för omvärlden att Sverige förtydligar sin säkerhetspolitiska position.
- Det handlar om att vara solidariska och tydliga mot våra nordiska och baltiska grannar men även mot Ryssland. Sverige ska aldrig ses som en buffertstat. Vi vill stärka den svenska försvarsförmågan och trovärdigt medverka till att förhindra konflikter i Östersjöregionen. Därför vill Centerpartiet att Sverige som medlem i  Nato ska bygga för en framtid med fred och frihet, säger Kerstin Lundgren.
Krister Bringéus utredning lyfter även upp att Sveriges kategoriska avvisande av ett svenskt Nato-medlemskap får negativa konsekvenser även för Finlands möjlighet att närma sig Nato, vilket i förlängningen skapar en osäkerhet i Östersjöregionen.

- Centerpartiet vill inleda en process för att bli medlemmar i Nato. För oss är det naturligt att en sådan process sker tillsammans med Finland. Bringéus utredning stärker oss i övertygelsen att det är rätt väg att gå för att förbättra säkerheten i Östersjöregionen, säger Annie Lööf.

- Utredningen visar svart på vitt att vi har ett försämrat säkerhetsläge i vår närregion och att vi behöver hjälp för att hävda vår territoriella integritet i händelse av kris. Det bör vara en självklarhet för alla ansvarsfulla partier att då arbeta för att Sverige ska bli medlemmar i Nato, säger Annie Lööf.