Annie Lööf: "Valfriheten i välfärden är hotad"

Illmar Reepalus utredning föreslår djupa ingrepp i välfärden som riskerar att driva fram nedläggningar av väl fungerande verksamhet. ”Regeringens hållning i den här frågan skapar stor otrygghet i människors vardag och kommer att leda till sämre kvalitet i välfärden”, skriver Annie Lööf på SvD Debatt.

Annie Lööf skriver också i artikeln att Centerpartiet vill att politiken skapar långsiktiga och trygga förutsättningar för hög kvalitet inom välfärden och rätten för alla att välja. Här presenteras Centerpartiets tre vägledande principer för att nå dit:

  • Ställ högre krav på kvalitet och följ upp med skarp tillsyn. Fokus måste vara på den kvalitet som levereras, oavsett som det är en privat eller offentlig aktör. Kraven politiker ställer på verksamheterna ska vara höga, likvärdiga och transparenta för att säkerställa att de sköts på bra sätt, oavsett aktör.
  • Ge samma peng oavsett utförare. Det är oerhört viktigt att alla människor, oavsett inkomst, ska kunna välja på lika villkor, samma peng ska gälla oavsett vilket alternativ som väljs. Sedan är det upp till förskolan, skolan, vårdcentralen och äldreboendet att leverera efter kvalitetskraven för den pengen.
  • Valfrihet förutsätter olika alternativ. Välskötta företag som klarar tillsyn och kvalitetskrav ska inte behöva lägga ned på grund av att socialdemokratiska politiker bestämmer hur mycket de får gå med överskott. Det är en viktig principiell fråga att politiker inte ska lägga sig i hur mycket exempelvis läraren som startat friskola på landsbygden kan göra i vinst på sitt eget insatta kapital. Vi bör i stället styra med höga kvalitetskrav för alla.
  •