Resultatet av Löfvén-regeringens tid vid makten är mer makt till staten

Efter två år av vänsterregering är kursändringen tydlig.
Sverige går mot att medborgarnas möjligheter att få bestämma över sitt eget liv minskar.
- Valfriheten minskar när mer makt skjuts över till staten, skriver Anders W. Jonsson i Dagens Samhälle.

Välfärden kantas av mer och mer begränsningar, där allt färre privata aktörer får plats. Det här är resultatet av Löfvén-regeringens tid vid makten.
- För Centerpartiet är det tvärtom avgörande för ett gott samhälle att det finns valfrihet och en mångfald av välfärdsaktörer. Det bidrar till ökad innovation, effektivitet och kvalitet. Vi vill därför se ett tydligare ledarskap som är handlingskraftig nog att ge mer inflytande till medborgarna, och inte till staten, säger Anders W. Jonsson, talesperson för välfärdsfrågor.

Regeringen utreder för närvarande hur man från statligt håll begränsar välfärdsföretagens vinstuttag. Var tredje läkarbesök, vart femte äldreboende och över 200 000 skolelever skulle påverkas av regeringens nya förslag.
- Det innebär konkret att regeringens planer kommer få stora konsekvenser i människors vardag. Det skapar otrygghet hos elever, föräldrar, äldre och anhöriga. Det kommer även att leda till att färre vågar satsa och utveckla välfärden. Resultatet blir sämre kvalitet, sämre valfrihet och sämre välfärd, säger Anders W. Jonsson.

Regeringen har en tendens att detaljstyra i många frågor.
- För Centerpartiet är staten till för att underlätta, inte att hindra människors möjligheter att göra egna val. Statens uppgift är att garantera människors grundläggande fri- och rättigheter, inte att avgöra vilka val de ska göra. Dess institutioner ska säkra rättsordningen och spelreglerna i samhället, inte att skapa regelkrångel för företag som vill bidra till välfärden, säger Anders W. Jonsson.
 
Läs mer:
Centerpartiets välfärdspolitik