Centerpartiet lokalt

Annie Lööf: Lägg utredningen om välfärden i papperskorgen

Det är dags att regeringen sätter ner foten och berättar vad man verkligen har för planer för den svenska välfärden. Och det viktigaste med välfärden är att den kännetecknas av hög kvalitet.
Det skriver Annie Lööf i slutrepliker i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

Det finns snart ingen aktör med insyn i välfärden som delar regeringens syn att den svenska skolan, vården och omsorgen skulle bli bättre av långtgående ingrepp i företagens verksamhet. Men nu står den svenska välfärden inför ett avgörande vägskäl.

För Centerpartiet är valet enkelt. Vi tror att din och min möjlighet att själva välja vilken skola som är bäst för våra barn, vilket äldreboende våra anhöriga ska bo på eller vilken vårdcentral som passar just vår livssituation bäst stärker såväl trygghet som kvalitet. Att kunna påverka själv är en större garant för att också trivas med det val vi gör. På så sätt flyttar vi makten över välfärden närmare de som berörs av den.

Tyvärr väljer regeringen rakt motsatt väg. Genom att omfamna Ilmar Reepalus utredning som föreslår stora inskränkningar i såväl valfriheten, mångfalden och det fria företagandet gör de välfärden en enorm otjänst. Det går nämligen inte att inskränka valfriheten utan att också samtidigt försvaga kvaliteten i skolan, vården eller omsorgen.

Centerpartiet står upp för valfriheten. Men vi lade också tydligt fram att höga kvalitetskrav och skarpare tillsyn är oerhört viktigt, för alla som bedriver verksamhet inom välfärdssektorn.  Ardalan Shekarabi och Socialdemokraterna bemötte varken Centerpartiets förslag om höjda kvalitetskrav eller våra krav på en skarpare tillsyn. Det visar att man inte är intresserade av att diskutera förslag som sätter välfärdens kvalitet i fokus.

Förslagen Socialdemokraterna aviserar att man tänker presentera skulle slå direkt mot valfriheten och drabba de allra mest utsatta. I ett system där valfriheten inte finns för alla så kommer det bara vara människor med Ardalan Shekarabis inkomst och kontakter som har en möjlighet att välja. Centerpartiet vägrar att ställa sig bakom ett sådant system.

Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet här
Här hittar du artikeln i Dagens Nyheter